Hässleholms kommun

Markiser

Du kan oftast sätta upp markiser utan bygglov, men du kan behöva bygglov beroende på hur de är utformade och var de är placerad.

Skicka med följande handlingar

Situationsplan
Fasadritning
Produktblad

Inom detaljplan

Du behöver bygglov i följande fall:

  • Fasta markiser som alltid är utfällda.
  • Markiser med stödben.
  • Om din fastighet ligger inom ett område som är kulturhistoriskt värdefullt.

Du behöver inte bygglov i följande fall (en- och tvåbostadshus):

  • Rörliga markiser.
  • Markiser utan stödben.

Utanför detaljplan

Du behöver inte bygglov för att sätta upp markiser utanför detaljplan.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: