Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Bygga, ändra eller riva

Öppettider

Telefontid:

Vardagar 10.00-12.00

Telefonnummer:

0451-26 67 50

  • Ingen giltig användare vald.

Planerar du att bygga nytt, bygga om eller riva något? Många typer av byggprojekt kräver bygg- mark- eller rivningslov. Vissa projekt kräver istället en anmälan. Nu finns en ny e-tjänst för bygglov och andra åtgärder, som du kan läsa mer om lite längre ned på sidan.


Ansvar för byggprojekt

Vad vill du göra? Ett byggprojekt är en stor investering så därför är det viktigt att det blir rätt från början.


Du som är fastighetsägare och byggherre är alltid ansvarig för att alla åtgärder som utförs på din fastighet följer gällande lag.


Menyval

Välj i menyn vad du vill göra, och läs om vilka tillstånd som krävs för att just ditt byggprojekt ska få påbörjas.


Här kan du även läsa svaren på de vanligaste frågorna som vi får om bygglov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Lagen reglerar på vilket sätt kommunen ska hantera ansökningar om lov och anmälan och vilka krav som ställs på det som byggs.

E-tjänst för bygglov och andra åtgärder

Nu finns Minutbygg, en e-tjänst för bygglov och andra åtgärder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Med hjälp av e-tjänsten kan du när som helst på dygnet logga in med ditt mobila Bank-id för att söka bygglov, få svar på dina frågor om din ansökan och se beslut.

Efter fyra veckor

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov verkställs fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikestidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft.


Att verkställa innebär att beslutad åtgärd genomförs, det vill säga att påbörja bygg- , rivnings- eller markarbeten.


Tid att överklaga

Syftet med lagändringarna är att ge berörda sakägare tid att lämna in en överklagan innan beslutet verkställs. På så sätt kommer byggherren lättare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan denne avgör om åtgärden ska påbörjas.


Det gör det även möjligt för eventuella klaganden att begära att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjar åtgärden.


Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat.


Länk till mer information på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Komplettera ärenden

Du kan komplettera ditt befintliga ärende samt göra nya ansökningar/anmälningar via byggnadsnamnden@hassleholm.se.


Information om plan- och bygglagen hittar du under följande länkar.


Sidan uppdaterades 2020-04-17