Hässleholms kommun

Miljö och hälsa

 • Avfallsregler för företag och verksamheter

  Så ska ditt företag eller din organisation hantera avfall.

 • Bassängbad

  Rutiner och egenkontroll för dig som har bassängbad i din verksamhet.

 • Förorenade områden

  Information om hur du gör om du upptäcker att förorenat område vid din verksamhet.

 • Förskola och skola

  Ska du starta förskola, skola, gymnasium eller fritidsverksamhet måste du först anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Detsamma gäller om du vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Anmälningsplikten gäller alla verksamheter, både fristående och kommunala.

 • Hygienlokaler och solarier

  Information till dig som har en lokal för hygienisk behandling.

 • Kemikalier

  För dig som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter eller bekämpningsmedel.

 • Köldmedier

  Om hur du hanterar köldmedier i till exempel kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar.

 • Medelstora förbränningsanläggningar

  För dig som har eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Om anmälan och tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Hitta snabbt

Självservice

Vi hjälper dig med e-tjänsterna.

Hör av dig till oss på kontaktcenter om du undrar något.