Hässleholms kommun

Köpa mark för verksamhet

Vill du köpa kommunal mark för att etablera ditt företag? Då har vi kanske platsen för dig.

Köpa mark

Du hittar ledig mark och lediga tomter i vårt register.

Lokal- och markregister Länk till annan webbplats.

Vi hanterar försäljning av kommunal industri- och handelsmark. Hör av dig till vårt kontaktcenter om du vill veta mer. Telefon: 0451-26 70 00.
E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

Så går det till att köpa mark

Kortfattat går det till så här att köpa mark från kommunen:

  • Vi hjälper ditt företag att hitta ett lämpligt område för din verksamhet och tar fram en kostnadskalkyl.
  • Vi tar fram ett förslag på avtal som sedan ska undertecknas. Om avstyckning eller fastighetsreglering behövs, skickar vi in en ansökan till lantmäterimyndigheten.
  • Vi skickar en faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Du får en kvittens på din betalning och kan ansöka om lagfart för att registrera att du är ägare av fastigheten. Om lantmäteriförrättning pågår behöver den avslutas först. Du behöver inte söka om lagfart om marken fastighetsregleras till en befintlig fastighet.

Kostnadskalkyl

När du köper mark medför det olika kostnader. Bland annat för vatten och avlopp, el och lagfart.

Kostnadskalkyl för mark

Byggnadsskyldighet

För att säkerställa att marken kommunen säljer bebyggs, finns det ett krav i köpeavtalet på att byggnation måste påbörjas efter en viss tid, vanligen 24 månader; som säkerhet för detta skrivs ett skuldebrev. Om byggnadsskyldigheten inte uppfylls, finns det möjlighet att sälja tillbaka marken till kommunen. Om det inte sker har kommunen rätt att lösa in skuldebrevet.

Detaljplan

Marken som ligger ute till försäljning är i regel detaljplanerad. Det innebär att det redan är fastställt vad och hur man får bygga på tomten. I många fall kan detaljplanen ange en kombination av flera ändamål, till exempel industri och handel.

Aktuella detaljplaner

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: