Hässleholms kommun

Pågående detaljplaner

Här hittar du information om detaljplaner som är ute på samråd eller granskning.

Påverka planeringen och lämna synpunkter

Du som medborgare har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på planförslagen. Detta är möjligt under en begränsad tid, som anges för respektive plan tillsammans med övrig information kring planförslaget.

Detaljplaner för samråd eller granskning

Pågående detaljplaner

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: