Hässleholms kommun

Bassängbad

Ska du öppna bassängbad som används av allmänhet eller många människor måste du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Det gäller exempelvis spa och bubbelpooler där företag eller föreningar erbjuder bad till allmänheten.

Anmälan

Vi behöver ha din anmälan senast sex veckor innan bassängbadet ska öppna. Anmälningsplikten gäller för bassänger, spa, bubbelpool, tankar, plaskdammar, tunnor och kar.

Anmäl start av bassängbad Pdf, 303.9 kB.

Skicka med följande handlingar:

 • Planritning över lokalen med placering av bassänger, duschar, bastu, omklädningsrum och toaletter.
 • Planritning och beskrivning av vattenreningsanläggningarna.
 • Ventilationsprotokoll med luftflöden angivna.
 • Beskrivning av hur provtagning av badvatten ska ske.
 • Beskrivning av hur kontroll av reningsanläggningen ska ske.

Egenkontroll

Du som ansvarar för en verksamhet med bassängbad ska regelbundet kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att minska riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till de som använder badet. Du behöver ta fram en tydlig ansvarsfördelning och bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftsrutiner för reningsanläggningen, hygien, städning och kemikaliehantering.

Exempel på viktiga rutiner:

 • Dokumenterad ansvarsfördelning.
 • Rutiner för provtagning av badvatten.
 • Rutiner för underhåll och kontroll av reningsanläggningen.
 • Dokumenterad journalföring för kontroll av vattenkvalitet och reningsanläggning.
 • Rutiner för hur du åtgärdar brister i vattenkvaliteten.
 • Rutiner för rengöring av bassänger.
 • Rutiner för städning och hygien.
 • Rutiner för att minska risken för legionella i duschar.
 • Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de kemikalier som används.
 • Rutiner för att anmäla driftsstörningar eller brister i vattenkvaliteten som kan innebära olägenheter för människors hälsa eller miljön till tillsynsmyndigheten.
 • Beräkning av reningsanläggningens kapacitet

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: