Hässleholms kommun

Medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att informera miljöavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om den.

Anläggningar som omfattas

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 MW eller högre, men högst 50 MW. En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad. Vissa anläggningar är undantagna enligt 15 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Det finns också övergångsregler:

  • Anläggningar som tagits i drift sedan den 20 december 2018 räknas som ny anläggning och registreringsplikten gäller.
  • För anläggningar som togs i drift före den 20 december 2018 (2018‑anläggningar) beror registreringsbestämmelserna på anläggningseffekten. Är anläggningseffekten över 5 MW ska registrering ske senast den 1 januari 2024. Är den högst 5 MW ska registreringen ske senast den 1 januari 2029.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats:

Naturvårdsverkets vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Informera din tillsynsmyndighet

Du informerar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genom att använda vår särskilda blankett för detta.

Information om medelstor förbränningsanläggning Pdf, 428.7 kB.

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Länsstyrelsens e-tjänst för registrering av medelstor förbränningsanläggning Länk till annan webbplats.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet är skyldig att hålla ett register över medelstora anläggningar och publicera uppgifter ur registret på sin webbplats. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen publicerar de anläggningar som registreras på sidan Registrerade anläggningar.

Registrerade anläggningar

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om anläggningen är anmälningspliktig men inte är anmäld ska även en sådan anmälan skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Miljöfarlig verksamhet

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: