Hässleholms kommun

Registrerade anläggningar

Anläggningar som registrerats i Hässleholms kommun

Ballingslöv AB

Säte: Hässleholm
Adress: Albins väg 5, 281 87 Ballingslöv
Datum då anläggningen togs i drift: 2021-09-27
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 5
Årligen förväntade antalet drifttimmar: 8 088
Genomsnittliga last vid drift (%): 60
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Övriga fasta bränslen 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 31.02
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Ej aktuellt

Vida HN AB

Säte: Hässleholm
Adress: Jägersborgs­vägen 5, 282 74 Hästveda
Datum då anläggningen togs i drift: 1995-08-31
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 4
Årligen förväntade antalet drifttimmar: 8 000
Genomsnittliga last vid drift (%): 86
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Fast biomassa 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 16.101
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Ej aktuellt

Vida HN AB

Säte: Hässleholm
Adress: Jägersborgs­vägen 5, 282 74 Hästveda
Datum då anläggningen togs i drift: 2010-10-31
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 5
Årligen förväntade antalet drifttimmar: 8 100
Genomsnittliga last vid drift (%): 94
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Fast biomassa 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 16.101
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Ej aktuellt

Hässleholm miljö AB - Beleverket i Hässleholm

HH10
Säte: Hässleholm
Adress: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm
Datum då anläggningen togs i drift: 1984
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 6,7
Årligen förväntade antalet drifttimmar: Under 100
Genomsnittliga last vid drift (%): 100
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Flytande biobränslen 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 35.300
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Anläggningen kommer inte att vara i drift i mer än det antal timmar som avses

HH20
Säte: Hässleholm
Adress: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm
Datum då anläggningen togs i drift: 1984
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 20
Årligen förväntade antalet drifttimmar: Under 100
Genomsnittliga last vid drift (%): 50
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Flytande biobränslen 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 35.300
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Anläggningen kommer inte att vara i drift i mer än det antal timmar som avses

HH30
Säte: Hässleholm
Adress: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm
Datum då anläggningen togs i drift: 1984
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 20
Årligen förväntade antalet drifttimmar: Under 100
Genomsnittliga last vid drift (%): 50
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Flytande biobränslen 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 35.300
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Anläggningen kommer inte att vara i drift i mer än det antal timmar som avses

HH130
Säte: Hässleholm
Adress: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm
Datum då anläggningen togs i drift: 1992
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 8
Årligen förväntade antalet drifttimmar: Cirka 1 000
Genomsnittliga last vid drift (%): 50
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Fast biomassa 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 35.300
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Ej aktuellt

HH150
Säte: Hässleholm
Adress: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm
Datum då anläggningen togs i drift: 2011
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 33 (+7 MW rökgaskondensering)
Årligen förväntade antalet drifttimmar: Cirka 5 000
Genomsnittliga last vid drift (%): 75
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Fast biomassa 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 35.300
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Ej aktuellt

Hässleholm Miljö AB - Bokebergs panncentral (PC-300)

Säte: Hässleholm
Adress: Kaptensgården 20, 281 49 Hässleholm
Datum då anläggningen togs i drift: 1980
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 16,5 (3 × 5,5)
Årligen förväntade antalet drifttimmar: Under 100
Genomsnittliga last vid drift (%): 90
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Flytande biobränslen 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 35.300
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Anläggningen kommer inte att vara i drift i mer än det antal timmar som avses

Hässleholm Miljö AB - PC-100

Säte: Hässleholm
Adress: Belevägen, 281 80 Hässleholm
Datum då anläggningen togs i drift: 1978
Typ av medelstor förbränningsanläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning
Installerad tillförd effekt (MW): 6
Årligen förväntade antalet drifttimmar: Under 100
Genomsnittliga last vid drift (%): 90
Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet): Flytande biobränslen 100 %
Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod): 35.300
När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena: Anläggningen kommer inte att vara i drift i mer än det antal timmar som avses

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: