Hässleholms kommun

Trafik och transporter

Här hittar du information som rör dig som kör lastbil, tung trafik eller transporterar gods i Hässleholm.

Långa, tunga och breda transporter

Om du har tung, bred eller lång transport som överstiger vikt- och/eller dimensioner som är tillåtna enligt trafikförordningen ska du ansöka om transporttillstånd.

Det är kommunen eller Trafikverkets regionkontor som utfärdar transporttillstånd när det gäller tunga, breda och långa transporter.

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar. Berör transporten enbart en kommun ska ansökan skickas till den kommunen.

För att ansöka om dispens inom Hässleholms kommun använder du Trafikverkets blankett Ansökan om dispens Länk till annan webbplats. och skickar den till kontaktcenter@hassleholm.se. Ansökan hanteras av handläggare på Kontaktcenter som återkopplar vid behov av kompletteringar/beslut.

Vikt-, bredd- och längdbestämmelser enligt trafikförordningen gäller på vägar som inte är enskilda, det vill säga, förenklat uttryckt alla gator i tätorter och allmänna vägar.

På övriga vägar, främst enskilda vägar på landsbygden, finns inga formella vikt-, bredd- eller längdbestämmelser. I stället avgör vägens ägare om det ska finnas några begränsningar i vikt eller dimensioner på de fordon som framförs på vägen.

Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap trafikförordningen (1998:1276).

Klicka här för att läsa mer om bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd Länk till annan webbplats.

Var får du ställa upp ditt fordon

En grundregel i Hässleholm är att du kan ställa ditt fordon vid rastplatser och vid industriområden.

Industrispår för att transportera gods

Att frakta gods på järnväg i stället för på lastbil är både bra för miljön och för trafiksäkerheten. Industrispåren är till för att frakta gods mellan företag och Trafikverkets järnvägar. Här får du som är intresserad av att använda spåren information om hur det fungerar.

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsanläggningen består av ett stamspår med avvikande spår till olika industrier. Växeln in till Hässleholms kommuns järnvägsanläggning ligger belägen inne på Hässleholms driftplats. Växeln ligger i huvudspåret på sträckan Hässleholm-Kristianstad. Järnvägsnätbeskrivningen innehåller information och villkor för den som vill trafikera dem.

Beskrivning av järnvägsnätet i Hässleholms kommun Pdf, 229.4 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: