Hässleholms kommun

Kemikalier

Du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor har ansvar för att dessa uppfyller kraven i lagstiftningen. Du som använder kemikalier yrkesmässigt ska förvara och hantera dem på ett säkert sätt.

Dina skyldigheter som företagare i en distributionskedja

Aktörer i en distributionskedja har olika ansvar när det kommer till kemikalieinnehåll i varor och produkter. Ta reda på vilken eller vilka roller ditt företag har för att identifiera vilka krav som gäller för er.

Mer information hos Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm har på olika sätt tillsyn över företag som hanterar, tillverkar, överlåter eller använder kemikalier. Syftet med tillsynen är att motverka skador på miljön eller på människors hälsa.

Dina skyldigheter som försäljare

Som försäljare av varor behöver du ha kontroll över om varorna innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på kandidatförteckningen, ställa krav på leverantörer och kanske göra egna stickprovskontroller.

Kandidatförteckningen är en lista framtagen av EU:s kemikaliemyndighet. Där listas särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen har egenskaper som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa eller på miljön.

Mer information hos Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Vad ska du göra om du får en fråga från en kund?

Konsumenter har en laglig rätt att få veta om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett eller flera ämnen på EU:s kandidatförteckning inom 45 dagar från det att de frågat. Såhär går du tillväga om ni får en fråga från en konsument:

  1. Se till så att du får kundens kontaktuppgifter om du inte kan svara på frågan direkt.
  2. Kontakta leverantören eller huvudkontoret. Berätta för dem att en kund har frågat om en vara innehåller något ämne på kandidatförteckningen.
  3. När leverantören eller huvudkontoret har tagit fram ett svar kontaktar du kunden. Ni har 45 dagar på er att svara på kundens fråga.

Du är självklart välkommen att kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om du har några frågor.

Du når oss via vårt kontaktcenter.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: miljo@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: