Hässleholms kommun

Vattentjänstplan

Granskningstiden för vattentjänstplanen är avslutad och nu pågår arbetet med att sammanställa och besvara alla inkomna yttranden. Därefter arbetas granskningsförslaget om till en antagandehandling. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta vattentjänstplanen, detta är planerat till vintern år 2023.

Granskningsförslag till ny vattentjänstplan

Nedan kan du ta del av granskningsförslaget som var ute på granskning sommaren år 2023. Det är detta förslag som nu bearbetas till en antagandehandling. Länkarna till granskningsförslaget finns här nedanför.

 

Vattentjänstplan - granskningsförslag Pdf, 5.1 MB.

Vad händer sen?

När tid för samråd och granskning är avslutad så kommer inkomna synpunkter sammanställas i en skriftlig redogörelse och beaktas i det fortsatta arbetet med vattentjänstplanen. När alla synpunkter är behandlade och granskningsförslaget är bearbetat till en antagandehandling kan kommunfullmäktige anta planen.

Varför behöver vi ha en vattentjänstplan?

Enligt den förändring i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som trädde i kraft 1 januari 2023 så ska alla kommuner ta fram en vattentjänstplan.

Vattentjänstplanen syftar till att kommunen ska ha en långsiktig planering för hur behovet av våra allmänna vattentjänster ska tillgodoses, det vill säga vårt vatten och avlopp. Planen ska även redovisa hur våra kommunala anläggningar och dess funktioner kopplat till vatten och avlopp ska säkras för att klara framtida skyfall.

Vattentjänstplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, men ska vara vägledande för kommunens efterföljande planering.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: