Hässleholms kommun

Naturvårdsplan för Hässleholms kommun

Naturvårdsplanen är ett stöd för kommunens naturvårdsarbete och beskriver kommunens naturvärden.

Berör hela kommunen

Naturvårdsplanen berör hela kommunen förutom Hässleholms tätort. Hässleholms tätort täcks istället av ”Grönplan för Hässleholms stad” som antogs 2002. Naturvårdsplanen, tillsammans med naturvårdsstrategin, ersätter det tidigare naturvårdsprogrammet från 2005.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) har medfinansierat genomförandet av både naturvårdsplan och naturvårdsstrategi.

En plan och en digital karta

Naturvårdsplanen består av två delar, ett skriftligt dokument och en digital karta. I kartan hittar du bland annat beskrivningar av alla klass 1-områden och tre nya klass 2-områden.

Handlingar

Naturvårdsplan Pdf, 18.8 MB.
Digital karta Länk till annan webbplats.

I kartan kan du få fram mer information om naturvårdsplanen genom att klicka på den andra symbolen uppifrån till vänster (Lager).

Vinkla ut "Fysisk planering".

Vinkla ut "Naturvårdsplan 2021".

Markera de lager du vill se.

Naturvårdsplanen antogs år 2021.

Naturvårdsplanen antogs år 2021.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: