Hässleholms kommun

Naturvårdsstrategi

Naturvårdsstrategin visar vad Hässleholms kommun vill uppnå inom naturvårdsområdet.

Hela kommunen

Naturvårdsstrategin omfattar hela Hässleholms kommun förutom de större tätorterna. För dessa finns i stället dokumentet ”Grönstrategier för Hässleholms stad och större stationsorter” Naturvårdsstrategin visar Hässleholms kommuns vision för naturen fram till år 2035.

Ersätter naturvårdsprogram

Naturvårdsstrategin, tillsammans med naturvårdsplanen, ersätter det tidigare naturvårdsprogrammet. Båda är delvis finansierade av LONA-bidrag (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt).

Naturgeografiska beskrivningar

Till naturvårdsstrategin hör en bilaga med naturgeografiska beskrivningar av Hässle­holms kommun samt lagar och mål som styr och påverkar naturvårdsstrategierna.

Naturvårdsstrategier Pdf, 9.9 MB.

Naturvårdsstrategin antogs år 2021.

Naturvårdsstrategin antogs år 2021.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: