Hässleholms kommun

VA-plan

Syftet med VA-planeringen är att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i Hässleholms kommun.

Hållbar VA-försörjning

VA-planen är ett verktyg som bland annat hjälper kommunen att se vilka åtgärder som behövs för att behålla och förbättra VA-anläggningarnas funktion.

Vattenfrågorna i kommunen är stora och ansvaret är ofta uppdelat mellan flera olika enheter i kommunen och samordningen är därför viktig för att bra beslut ska kunna tas.

Kommunens VA-planering består av två dokument: en VA-strategi och en VA-plan. Till skillnad mot VA-strategin är VA-planen ett levande dokument som kommer att uppdateras minst en gång per mandatperiod, vart fjärde år. Båda dokumenten består av en karta och målet med kommunens arbete är att nå en långsiktigt hållbar VA-försörjning.

VA-planen är indelad i sex delplaner:

  • Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde
  • Hållbar dagvattenhantering
  • VA-utbyggnad
  • Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad
  • Handlingsplan för enskild VA-försörjning
  • Vattenförsörjningsplan

Handlingar

VA-plan Pdf, 11.8 MB.

VA-planen antogs år 2020.

VA-planen antogs år 2020.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: