Hässleholms kommun

Stadsutveckling

Hässleholms centrum är under ständig utveckling. Vi arbetar för att skapa en attraktiv, trygg och inbjudande stad.

Ljungdala

Planprogrammet syftar till att ta fram en struktur över hur mark, bebyggelse, vägnät, grönytor och sociala aspekter kan kopplas samman och användas.

Västra Centrum

Nu börjar vi arbetet med att utveckla Västra Centrum. Målet är att det ska bli en hållbar och attraktiv stadsdel med närhet till parker, butiker, restauranger och kollektivtrafik. Utvecklingen av Västra Centrum pågår under lång tid och består av flera olika projekt.

Garnisonen

Garnisonen är ett av Hässleholms större omvandlingsområden. Det ligger nära både stad och natur och har, genom sin historia som regementsområde, en unik karaktär.

Centrumutveckling

Hässleholms centrum är under ständig utveckling. Hässleholms kommun arbetar för att skapa en attraktiv, trygg och inbjudande stad.

Björklunda

Nu ska vi påbörja nästa fas i utvecklingen av bostadsområdet Björklunda genom att i etapper bygga ytterligare fem bostadskvarter.

Norra Vankiva

I Norra Vankiva pågår utbyggnad av ett område som ska kunna erbjuda 15 nya villatomter för försäljning.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: