Hässleholms kommun

Centrumutveckling

Hässleholms centrum är under ständig utveckling. Hässleholms kommun arbetar för att skapa en attraktiv, trygg och inbjudande stad.

En plats för liv och rörelse

Staden Hässleholm ska vara en plats för liv och rörelse för dig som bor och besöker den. För att kunna erbjuda detta arbetar vi med både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder; fördjupning av översiktsplan, verksamhetsstöd till centrumföreningen Hesslecity, samt genom Leader projektet HUS- Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell.

Vägledning för långsiktig och hållbar utveckling

Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad anger mål, strategier och inriktning för den fysiska utvecklingen av staden. Planen ska skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter i staden. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Fördjupning av översiktsplan Pdf, 11.9 MB.

Attraktiv stadskärna

Centrumföreningen Hesslecity arbetar med att skapa liv och rörelse i Hässleholms stad genom att arrangera olika typer evenemang och pop up-aktiviteter. Utomhusbio, Stadsfesten och solstolarna på Stortorget är några exempel på aktiviteter Hesslecity har genomfört för att skapa trivsel och locka besökare till stadskärnan.

Centrumföreningen Hesslecity Länk till annan webbplats.

Vi skapar framtidens stadskärna tillsammans

Staden ska vara en plats full av rörelse och liv för dig som bor här och för dig som besöker staden. För att utveckla Hässleholm och skapa en attraktiv stadskärna behöver vi (kommun, fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och invånare) som är verksamma i staden samarbeta med varandra. Detta gör vi genom Svenska Stadskärnors BID-process.
Svenska Stadskärnors BID-process Länk till annan webbplats.

Målet med BID-processen är att ha en fungerande samverkansorganisation och en godkänd nulägesanalys, samt en affärsplan med tillhörande budget och en gemensam finansiering. Processarbetet pågår under cirka 18 månader i sju steg, där intressenternas olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tas tillvara.

BID Hässleholm startade februari 2021 och var klart i oktober 2022.
Nulägesanalys 2021/22 Pdf, 5.9 MB.

Affärsplan 2023-2026 Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet är att genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer utveckla miljöer och stadsnära boende, med målet att skapa en attraktiv plats för fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö att verka och bo i. Ett annat syfte med att utveckla BID-området är också att förstärka den lokala konsumtionen av dess varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området.

Målet är att tillsammans ta fram en gemensam affärsplan, organisation och finansiering som bidrar till detta och som är hållbar över tid. Affärsplanen beskriver BID-områdets utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt. Affärsplanen ska vara ledande i det gemensamma arbetet.

Logotyper från vänster: Hesslecity, Europeiska jordbruksfonden och Leader.

HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell

BID-processen (Business Improvement District) ingår i projekt HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell) som finansieras av Jordbruksverket och Leader Lag PH. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Hässleholms kommun och HessleCity och syftar till att utveckla Hässleholm stadskärna till att bli mer attraktiv och aktiv för boende, besökare och företag i Hässleholm.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: