Hässleholms kommun

Byggprojekt

Här presenterar vi byggprojekt som pågår eller som vi planerar.

Projekt Familjens hus

Familjens hus är trångbodda i sina nuvarande lokaler och därför bygger vi om delar av T4 matsal för deras behov. I samband med ombyggnationen utförs även underhållsåtgärder för hela byggnaden.

Familjenshus

Gestaltning som visar hur familjens hus är tänkt att se ut.

Byggfakta

Entreprenör: Håkan Nilsson Entreprenad AB - Generalentreprenör.

Projektbudget: 28 miljoner kr.

Area: 780 m2.


Familjens hus kommer att innehålla:

 • Barnmorskemottagning
 • Barnavårdscentral
 • Socialrådgivning
 • Öppen förskola
 • Mindre lekyta utomhus för öppna förskolan i anslutning till byggnaden.

Tidsplan

Oktober 2021: Detaljprojektering
Augusti 2022: Byggstart

Juni 2023: Renoveringen av Familjens hus är klar

Projekt Furutorpshallen

Projektet innefattar en om- och tillbyggnad av Furutorpshallen eftersom Vinslövs Handbollsklubb (VHK) har avancerat till spel i allsvenska serien och för detta krävs större läktarutrymmen jämte avdelade rum för press/media, domare mm. Sörby BoIS som har lokaler i Furutorpshallen har utökat sin verksamhet för både män, kvinnor och ungdomar, kommer även dom att få bättre förutsättningar genom tillbyggnation av deras lokaler.

ombyggnad furutorpshallen

Byggfakta

Entreprenör: Håkan Nilsson Entreprenad AB - Generalentreprenör

Projektbudget: 20 400 000 kr

Tillbyggnadsarea: 480 m2

Ombyggnadsarea: 128 m2


Furutorpshallen kommer att innehålla:

 • Entréhall/servering
 • 503 sittplatser + 316 ståplatser + 10 mediaplatser
 • Tv-plattform
 • Press/media rum
 • Tävlingsplattform för styrkelyftning
 • Eleiko träningsplattformar

Tidsplan

Augusti 2022: Byggstart

Oktober 2023: Öppet för allmänheten

Projekt Grönängsskolan

🥇 Utsedd till 2023 års stadsbyggnadspris

En ny grundskola för elever med hörselnedsättning med plats för 90 elever kommer ersätta den befintliga Silviaskolan. I samma byggnad kommer även en förskola för 15 barn finnas och ersätta den befintliga Syrsans hörselförskola.

En ny gymnastikbyggnad för Grönängsskolans och nya Silviaskolan barn. Byggnaden förlängs med en specialanpassad del för gymnastikföreningen Örnen samt lokal för Hässleholms Voltigeförening.

Grönängskolan_skiss

Gestaltning som visar hur Grönängskolan är tänkt att se ut.

Byggfakta

Entreprenörer i partneringsamarbete:
- MVB, Munka Ljungby totalentreprenör
- FASAB, Hässleholm markentreprenör
- VVS-Teamet, Hässleholm vs-entreprenör
- Venti, Hässleholm luftentreprenör
- Bravida Helsingborg elentreprenör

Projektbudget: 179 miljoner kr.

Area: 8 997 m2.


Grönängskolan kommer att innehålla:

 • Förskola
 • Tillagningskök
 • Matsal
 • Gymnastiksal
 • Specialsalar
 • Ombyggd och anpassad utemiljö

Tidsplan

Februari 2019: Förstudie

Februari 2020: Detaljprojektering
November 2020: Byggstart

September 2023: Grönängskolan står färdig

Projekt Österåsbadet

Hösten 2025 kan allmänheten och Hässleholms föreningsliv njuta av ett nytt badhus på Österåsområdet. Badhuset får bland annat en motions- och tävlingsbassäng, multibassänger med höj- och sänkbar botten, ett upplevelsebad och en relaxavdelning.

Följ byggprojektet här

skiss_österåsbadet

Skisser och gestaltningar: Sweco Architects AB

gestaltning_österåsbadet
gestaltning_österåsbadet
Gestaltning_österåsbadet
Gestaltning_Österåsbadet

 

 

Gestaltning som visar hur badhuset är tänkt att se ut.

Byggfakta

Certifiering: Miljöbyggnad 3.1, klass silver.

Entreprenör: PEAB Sverige AB, totalentreprenör i partneringsamarbete.

Projektbudget: 405 miljoner

Area: Cirka 7 400 m2.

Badhuset kommer att innehålla:

 • Entré och servering
 • Omklädningsrum
 • Motions- och tävlingsbassäng 25 x 20,5 meter
 • Multibassäng 25 x 8,5 meter
 • Rehabbassäng 10 x 4 meter
 • Famljebad
 • Relaxavdelning
 • Föreningslokal

Tidsplan

Juni 2022: Entreprenadstart
Mars 2023: Systemhandlingsskedet avslutas

Sommaren 2023: Planerad byggstart

Sommaren 2025: Badhuset står färdigt
Hösten 2025: Öppet för allmänhet och föreningar

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: