Hässleholms kommun

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är en skyddsform där syftet är att bevara och/eller förstärka biologisk mångfald.

Karta över områden med naturvårdsavtal i Hässleholms kommun

Områden med naturvårdsavtal i Hässleholms kommun.

Fakta om naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal ska vara möjligt att kombinera med andra skyddsåtgärder, till exempel kulturmiljöavtal. Naturvårdsavtalet kan innefatta skyddsvärd skog, områden med arter som det behövs ett åtgärdsprogram för, eller skyddsvärda träd. Det kan även innefatta olika vattenmiljöer.

Avtal med markägaren

Naturvårdsverket, länsstyrelserna eller kommunen tar beslut i frågor om samtliga ägoslag och naturtyper. Skogsstyrelsen tecknar avtal gällande mark som omfattar skogsvårdslagen. Dessa avtal sluts med markägaren.

Avtalstiden för ett naturvårdsavtal kan vara allt från 1 år upp till 50 år.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: