Hässleholms kommun

Djurskyddsområde

I Skåne län finns 20 växt- och djurskyddsområden. I Hässleholms kommun har vi sex områden, alla djurskyddsområden.

Vi har det äldsta djurskyddområdet i länet, Svenstorpssjön, samt det minsta, öarna i Finjasjön. Med få undantag är skyddsområdena till för att skydda fågelarters häcknings- och rastplatser.

Växt- och djurskyddsområde

Djurskyddsområden Hässleholms kommun

Våra djurskyddsområden

Lillsjön

Beslutsår: 1966

Storlek: 36 hektar varav 16 hektar vattenyta.

Här är häckande och rastande fåglar fredade. Det får inte jagas efter fågel på sjön eller inom 100 meter från stranden, med undantag från kråka, skata, gråtrut och havstrut.

Finjasjön

Beslutsår: 1976

Storlek: 0,8 hektar.

Ska skydda sjöns fågelliv. Fågelskyddsområdet innefattar de två öarna i Finjasjön. Det är förbjudet att beträda öarna mellan den 1 april och 15 juli.

Vieåns nedre lopp

Beslutsår: 1982

Storlek: 14 hektar varav 9 hektar vattenyta.

Ska värna skyddsvärda fågelarters häckningsplats. Delar av området ingår även i Natura 2000 där länsstyrelsen aktivt arbetar med att restaurera och bevara strandängarna där bland annat en rik variation av fågelarter finns. Det är förbjudet att färdas eller vistas i den givna åsträckan mellan den 15 mars och 30 juni.

Svenstorpssjön

Beslutsår: 1966

Storlek: 31 hektar varav 30 hektar vattenyta.

Ska skydda områdets fågelliv och man får inte färdas med motordriven farkost på sjön.

Store Damm

Beslutsår: 1990

Storlek: 164 hektar varav 110 hektar vattenyta.

Ska skydda områdets rika fågelliv, speciellt känsliga arters häckningsmiljö. I området finns både storlom och fiskgjuse, vilka är känsliga för störningar under häckningsperioden. Mellan den 1 april och den 15 juli är det förbjudet att färdas eller uppehålla sig inom området.

Fåglasjön

Beslutsår: 1993

Storlek: 27 hektar varav 22 hektar vattenyta.

Ska skydda områdets fågelliv, speciellt fiskgjusens
häckningsplatser. I området häckar även storlom och fisktärna. Det är förbjudet att färdas eller uppehålla sig i området mellan den 1 april och den 15 juli.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: