Hässleholms kommun

Grönplaner

Grönplanerna visar vilka parker och naturområden som finns i tätorterna i vår kommun. Planerna innehåller också var vi behöver nya gröna områden och hur vi ska ta hand om dem.

Anlagda våtmarker vid Ekbacka som gynnar biologisk mångfald och bidrar med trivsel för närboende och besökare.

Vid Ekbacka i Hässleholm har kommunen anlagt våtmarker, för att gynna biologisk mångfald och bidra med trivsel för närboende och besökare. Foto: Lars-Erik Williams

Därför har vi grönplaner

Grönplanerna visar hur kommunen bör ta hand om naturen i och kring våra tätorter. Den visar hur vi kan utforma parker och naturområden. Målet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för växter, djur, natur och vatten, men också för människor.

Grönplanerna ger även råd och information till de som planerar för hur marken i kommunen ska användas och till de som sköter om parker och naturområden på kommunens mark.

Grönt får oss att må bra

Grönplanen tar sikte på flera olika mål.

Ett är att alla invånare i kommunen ska ha nära till naturen. Var du än bor ska du inte ha längre än 300 meter till en park eller till naturen.

Ett annat är att uppmuntra och förenkla för människor att vistas i nära natur. Det ska finnas gröna stråk från orternas ytterområden ända in i centrum, de ska sträcka sig in mot centrum som ekrarna i ett hjul.

Ett tredje mål är att kommunen ska sträva efter att gynna den biologiska mångfalden i staden.

Gröna förslag och fakta ur grönplanen

I planerna finns många förslag och idéer om hur vi kan göra staden grönare. Ett axplock:

  • Använd grönska mot klotter! Plantera vildvin, kaprifol och murgröna på klotterutsatta murar och plank.
  • På stadens innergårdar, kring flerfamiljshus, kan mångfald gynnas genom träd, buskar, holkar, dammar, gröna tak och väggar, växthus och mycket annat.
  • Skolgårdar: En asfaltyta för skateboard och basket behövs på en skolgård. Men också gröna ytor och grönska. Odlingsprojekt, vilda rum, fjärilsrestauranger, dammar och holkuppsättning är något av allt som kan finnas.
  • Visste du att de grönaste stadsdelarna i Hässleholm är Ljungdala och Sjörröd?

Två grönplaner är klara

Hittills har kommunen tagit fram grönplaner för Hässleholm och Vinslöv.

Du kan beställa dokumenten via kontaktcenter om du vill läsa mer.

E-post till kontaktcenter@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: