Hässleholms kommun

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I Hässleholms kommun finns 20 Natura 2000 områden med en sammanlagd areal på 1936 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns landareal på 1,52 %.

Natura 2000

Natura 2000-områden i Hässleholms kommun.

Natura 2000-områden i Hässleholms kommun:

 • Angsholmasjön
 • Bjärnum
 • Brantaberg-Oreberget även naturreservat
 • Fäjemyr
 • Grottorna vid Ignaberga
 • Göingeåsen även naturreservat
 • Hovdala
 • Hörlinge ängar
 • Maglö ekar även naturreservat
 • Mölleröd
 • Skeinge borg
 • Skeingesjön
 • Stensmyr
 • Store mosse
 • Ubbalt även naturreservat
 • Vejshultamyr
 • Verum även naturreservat
 • Värsjön
 • Västra Malshult
 • Åraslövs mosse även naturreservat

Värdefulla naturområden

Natura 2000 skapades för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Många av områdena är redan idag naturreservat eller nationalpark. Fokus ligger på värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.


Hotade arter i Hässleholm

Flera områden är utvalda därför att de är viktiga livsmiljöer för hotade arter. Exempel på viktiga arter i Hässleholms kommun är Bechsteins fladdermus, hårklomossa och citronfläckad kärrtrollslända.

Bechsteins fladdermus

Områdena har valts ut av länsstyrelserna i respektive län i samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter har Naturvårdsverket granskat urvalet och föreslagit områden till regeringen, som beslutat att föreslå EU-kommissionen att dessa områden ska upptas i Natura 2000.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: