Hässleholms kommun

Naturminnen

Vi har sju naturminnen i Hässleholms kommun. Framför allt är det gamla och speciella träd som skyddas, men även geologiska formationer och lokaler för sällsynta växtarter. Många av de träd som skyddas vittnar om landskapets omvandling under 1900-talet där träden stod i ett öppet, brukat landskap, vilket idag är sällsynt.

Karta över naturminnen i Hässleholms kommun

Naturminnen i Hässleholms kommun.

Våra naturminnen

Byasken - Ballingslöv

Beslutsdatum: 1922

Omkrets: 4,1 meter år 2004

Asken är fridlyst och beskrivs som ”ett synnerligen gammalt och karakteristiskt exemplar och såsom en hel bys vårdträd av stor kulturell betydelse”. Kontinuerlig röjning av sly kring trädet behövs. Stora delar av trädets krona är dött och det finns även äldre skador på stammen från en järnkätting.

En alm - Lommarp

Beslutsdatum: 1955

Omkrets: 6,6 meter år 2004

Almen är fridlyst på grund av sin ”ansenliga ålder och storlek”. År 2012 är trädet dött och endast stammen finns kvar. Trädet dog troligtvis av almsjuka. Vid besök av kommunekologen år 2015 ligger stammen ned.

En ek - Kälkarp

Beslutsdatum: 1938

Omkrets: 5,75 meter år 2004

En stor ek intill gårdens ekonomibyggnad. Rötskador finns på den sida av eken som vetter in mot byggnaden. En hängränna på byggnaden gör det möjligt för eken att torka upp vilket kan förlänga trädets livstid.

Klövehallar - St. Öllstorps skog

Beslutsdatum:1928

Areal: cirka 400 kvadratmeter

Klövehallar, eller Rövarekulan vilket det även kallas, är ett område med stora flyttblock som härstammar från den senaste istiden. Området är skyddat på grund av sin geologiska information.

Sju tallar - Ballingslöv

Beslutsdatum: 1987

Areal: 0,2 hektar

Området är ett naturminne, för att säkra fortlevnaden av sju tallar av imponerande storlek. Tallarna står inne i ett granplanterat område.

Sju träd (numera två) - Göingeholms gård

Beslutsdatum: 1926

Omkrets: Norra trädet 4,5 meter, södra trädet 5 meter år 2004

Träden fridlystes när den sällsynta blåkråkan häckade i träden. Blåkråkan var stark knuten till ett traditionellt kulturlandskap. Den försvann helt från Sverige på 1960-talet vilket resulterade i att fridlysningen hävdes på fem utav träden. De två resterande träden, av trädslaget ek, fick behålla fridlysningen då de utgjorde ett landsskapsbildsmässigt värde.

Sjuplanteboke - St. Öllstorps skog

Beslutsdatum: 1928

Omkrets: Sydöstra trädet 4,5 meter, västra trädet 3,7 meter, norra trädet 2,5 meter år 2004

Bokdungen, på fem stora bokar, fridlystes som naturminne. Idag består dungen av tre levande träd och två av träden finns kvar som förmultnande lågor.

Sparreken - Jeppatorp

Beslutsdatum: 1955

Omkrets: 8,55 meter år 2004

Sparreken fridlystes på grund av sin ”ansenliga ålder och storlek”. Trädet uppskattas till att vara mellan 700 och 800 år gammalt. Vid ett åskoväder slog blixten ner i trädet och orsakade skador, som trädet idag till största del har vallat över.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: