Hässleholms kommun

Finjasjön

Finjasjön är en av Skånes största sjöar med en lång historia. Vattenkvaliteten i Finjasjön har varierat genom åren och det pågår ett kontinuerligt arbete för att hålla sjön i gott skick. Finjasjön och omkringliggande natur är ett populärt rekreationsområde.

Bad och naturupplevelser

Sjön och dess närområde är mycket populärt och välbesökt för rekreation, naturupplevelser, bad och sportfiske.

Vid Finjasjön ligger Hovdala vandringscentrum med många fina vandringsleder. Det finns även omtyckta badplatser vid Finjasjön, exempelvis Björkviken och Mjölkalånga badplats.

Hovdala slott med vandringsleder Länk till annan webbplats.

Badsjöar i Hässleholms kommun

Arbetet med Finjasjön

Årligen reduktionsfiskas vitfisk med olika metoder för att vattenkvaliteten i sjön ska bibehållas. Det är i huvudsak mört och braxen som fångas och ambitionen är att ta upp 75 ton/år.

Olika fiskearter

I Finjasjön finns många olika fiskarter: abborre, benlöja, björkna, braxen, färna, gädda, gers, gös, lake, löja, mört, ruda, sandkrypare, sarv, sutare, karp, ål och öring.

Finjasjöns Fiskevårdsförening Länk till annan webbplats.

Hur mår Finjasjön?

Välkommen att ta del av undersökningsresultat och projekt kring Finjasjön.

Resultat av rapporter och utredningar om Finjasjön

Historik för arbetet med Finjasjön

Kort fakta

Finjasjön är en av Skånes största sjöar. Det är en 10,4 km² stor slättsjö i närheten av Hovdala slott, strax utanför Hässleholms centrum. Finjasjön tar emot vatten från ett område som är 24 gånger större än sjöns yta och som till cirka 10 % utgörs av jordbruksmark. Maxdjupet i är cirka 12 m och medeldjupet är 3,8 m.

Finjasjön är nivåreglerad via en dammlucka vid avrinningen till Almaån. Regleringen görs för att sjön på sommaren ska behålla en bra normalvattennivå för bad, fiske, natur och vattenaktiviteter.

Kontakt

Har du frågor om Finjasjön?

Hör av dig till kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: