Hässleholms kommun

Rapporter, undersökningar och projekt

Finns det musslor i Finjasjön? Vilken status har sjöbotten? Vad ger provfiskningen?

Svaren finns i flera rapporter där arbetet med Finjasjön redovisas.

Årlig Finjasjörapport

Varje år gör vi en limnologisk undersökning av Finjasjön. Vi gör då mätningar i Finjasjön och tillrinnande vattendrag. Finjasjörapporter har tagits fram sedan 2014.

Finjasjörapporten 2022 Pdf, 9.6 MB.

Äldre rapporter kan beställas via kontaktcenter.

Nätprovfiske i Finjasjön

Varje år sedan 2014 utför vi nätprovfiske i Finjasjön för att utvärdera status i och förändringar av fiskbeståndet.

Musselinventering

Vi har låtit inventera stormusslor i Finjasjön och dess till- och frånflöden 2018 och 2019.

Andra rapporter

Rapport om sediment och bottenfaunaundersökning.
En rapport från 2019 med titeln "Finjasjön under ytan – en studie av sjöbottnen med hjälp av dykare".

Erosionsrisk runt Finjasjön.
En rapport från projektet "Finjasjön- en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?" som finansierades med medel från Havs- och vattenmyndigheten. Projektet genomfördes 2018-2020.

Sedimentundersökning och utvärdering av sedimentnäringsförhållanden och internbelastning av fosfor i Finjasjön.
En rapport från projektet "Finjasjön- en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?". Projektet finansierades med medel från Havs- och vattenmyndigheten. Det genomfördes 2018-2020.

Du kan beställa rapporterna

Om du är intresserad av någon av rapporterna kan du beställa den via kontaktcenter.

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: