Skogsbrynets förskola

Välkommen till Skogsbrynets förskola.

Skogsbrynets förskola i Vinslöv

Foto: Yvonne Proos

Kontakt

Besöksadress: Tegvägen 1, Vinslöv

Gullvivan: 0451-26 77 11

Vallmon: 0451-26 77 12

Blåklockan: 0451-26 77 13


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

På Skogsbrynets förskola står barnet och leken i centrum. Förskolan består av tre avdelningar där varje avdelning har rymliga lokaler med en miljö som inbjuder till utforskande och upptäckarglädje.​ Gullvivan och Vallmon är småbarnsavdelningar (1-3 år) och Blåklockan är en 4-6-årsavdelning. Eftersom vi har fördelen att vara en liten förskola, har vi ett nära samarbete mellan avdelningarna.​ Vi har även ett eget tillagningskök på förskolan, där maten lagas från grunden i så stor utsträckning som möjligt.​


Våra avdelningar

Skogsbrynets förskola har tre avdelningar: Gullvivan, Vallmon och Blåklockan med plats för upp till sammanlagt cirka 50 barn.


För att kunna utmana barnen på ett kreativt och stimulerande sätt har vi delat in våra barngrupper efter ålder. Lokaler och material kan då växa med och anpassas till barnen och på så sätt ge dem nya utmaningar när de byter avdelning.

Gullvivan och Vallmon har barn i åldrarna 1-4 år.

Blåklockan har barn i åldrarna 4-6 år.


Utemiljö​

Vi är mycket stolta över vår stora härliga gård där kuperad terräng, små kryp-in och olika material erbjuder en utemiljö som lockar till lek där fantasi och upptäckarglädje får ta stor plats. Under sommarhalvåret spenderar vi stora delar av dagen utomhus och då flyttar delar av verksamheten med. I skuggan kan barnen till exempel bygga med lego, leka med lera eller skapa färgglada konstverk med färg. ​


Förskolan är placerad i ett naturskönt område och med skogen inpå knuten ges många tillfällen att uppleva naturen på nära håll och det ger oss möjlighet till andra lärandesituationer utanför förskolan.​

Så arbetar vi

Vi anser att det är viktigt med en välplanerad och meningsfull verksamhet där barnet är i centrum. Vår verksamhet är utformad med Läroplanen för förskolan som grund, där alla mål är lika viktiga och självklara. När vi planerar vår verksamhet utgår vi från det barnen visar intresse för och vi strävar efter en lustfylld verksamhet där alla är delaktiga och där leken får mycket utrymme.​


För att synliggöra barnets lärande använder vi oss bland annat av pedagogisk dokumentation.​

Sidan uppdaterades