Hässleholms kommun

Modersmål för förskola, grundskola och gymnasieskola

Om du har ett annat modersmål än svenska, kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet under förutsättning att alla villkor är uppfyllda.

Modersmål i förskolan och förskoleklass

I Hässleholms kommun arbetar förskolorna på ett medvetet sätt med språkstimulering för alla barn.

I förskolan kallas det modersmålsstöd. Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Målsättningen är att barn i förskolan med annat modersmål ska få tillgång till modersmålsstöd och förskolans personal ska stärka barnets utveckling i modersmålet.

Ansök om modersmål i grundskolan och grundsärskolan från årskurs ett.

Ska ditt barn läsa modersmål i grundskolan måste du som vårdnadshavare ansöka om plats via vår e-tjänst. Även om ditt barn tidigare läst modersmål måste du göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

För nya elever, som inte deltagit tidigare, genomförs en grundläggande bedömning innan modersmålsundervisningen kan bli beviljad.

Förutsättningar för att ditt barn ska få modersmålsundervisning är att minst fem elever i kommunen önskar läsa samma språk och att det finns en lämplig lärare i språket.

Under våren 2024 gör du ansökan om modersmål inför läsåret 2024/2025, den 22 februari till och med den 11 mars. Om du går i årskurs sex kan du inte söka modersmålsundervisning innan du fått ditt besked från skolvalet, om vilken skola du ska börja på i årskurs sju.

Du kan gå in och göra din ansökan via vår e-tjänst.

För dig som inte har BankID

Du kan använda blankett i undantagsfall om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Beslut

Du måste logga in i vår e-tjänst för att ta del av beslutet. Om du har ansökt via blankett får du hem ett brev med beslutet.

Avanmäla för grundskola och grundsärskola

Du ska göra en avanmälan för ditt barn genom blanketten avanmälan, fyll i uppgifterna, skriv under och lämna till elevens skola, om ditt barn inte ska läsa modersmål.

Avanmälan modersmål Pdf, 216 kB.

Du kan hämta blanketten hos,

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1 i Hässleholm
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C i Hässleholm

Anmäla och avanmäl för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på våren i årskurs nio inför dina gymnasiestudier om du vill läsa modersmål. Går du på gymnasiet i årskurs ett eller två genomförs valet under tidiga delen av vårterminen. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren om du vill forsätta läsa modersmål eller avbryta en kurs.

Obligatorisk närvaro

Att studera modersmål är frivilligt, men när en elev har valt att delta blir det ett skolämne precis som alla andra. Om du har anmält dig till modersmålsundervisningen gäller obligatorisk närvaro.

Om du har frågor, vänd dig till:

  • rektorn på ditt barns förskola
  • ansvarig för modersmål på grundskola/grundsärskola
  • rektor på din gymnasieskola/gymnasiesärskola

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: