Hässleholms kommun

Ansök, ändra eller säga upp plats

Via vår e-tjänst ansöker du om eller säger upp din barnomsorgsplats. Du kan också ändra schema och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Jag vill ansöka om plats

Du kan ansöka om plats i förskola eller familjedaghem tidigast åtta månader före den dag som du vill att ditt barn ska börja.

Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose dina önskemål. Om det är ont om platser på den förskola eller det familjedaghem som du har önskat, erbjuder vi dig ett annat alternativ. Du kan stå kvar i kö till ditt förstahandsalternativ.

Vill du ansöka om förskoleplats på fristående förskola, förutom på Thoren Framtid och Bridgers Akademi, som har egen kö, gör du också ansökan här.

Svara på erbjudande om plats

När du har fått ett erbjudande om plats ska du svara på det via vår e-tjänst.

Schema för barnet

Den tid som ditt barn är på förskola, familjedaghem eller fritidshem är utifrån din arbets- eller studietid. Schemat är ett skriftligt avtal mellan dig som vårdnadshavare och verksamheten. Det är din skyldighet att se till att du håller tiderna enligt det schema som du har lämnat.

Du anmäler ändrat schema så fort som möjligt, senast 14 dagar innan det nya schemat ska börja gälla.

Uppdatera dina uppgifter

Du ska meddela om du har nya kontaktuppgifter eller har fått en ändrad inkomst.

Jag vill säga upp platsen

Om du vill säga upp ditt barns plats på förskola eller familjedaghem är uppsägningstiden 60 dagar, på fritidshem 30 dagar, och räknas från och med den dag som din uppsägning har kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden. Tänk på att du måste säga upp din förskoleplats inför att ditt barn börjar i förskoleklass. Då ska du också ansöka om plats i fritidshem, om ditt barn ska gå på fritids.

Viktigt att tänka på

För att få registreras i kön till barnomsorgsplatser som är avgiftsbelagda, måste vårdnadshavaren vara utan ekonomisk skuld till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Skulder kan till exempel vara obetalda avgifter till Kulturskolan och oreglerade skulder för utrustning som du har lånat och inte lämnat tillbaka. Eventuella skulder påverkar inte rätten till allmän förskola.

Om vårdnadshavaren har plats och inte betalar fakturorna kommer den avgiftsbelagda delen av platsen att sägas upp.

För dig som inte har BankID

Du kan använda blankett i undantagsfall om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Kommunala föreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa mer om de kommunala föreskrifterna.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: