Hässleholms kommun

Midgårds kulturförskola

Välkommen till Midgårds kulturförskola som ligger i Vankiva, fem kilometer norr om Hässleholm.

Kontakta oss

Rektor:Maria Larsson
Besöksadress:Diskusvägen 8, Vankiva
Ring oss:
0451-26 70 00

Om förskolan

Vi har en avdelning på förskolan med plats för 19 barn i åldrarna ett till sex år.

Vi har en kulturprofil som bland annat innebär att de estetiska uttryckssätten får ta mycket plats i olika former. Barnen får flera olika ingångar till lek och lärande i litteratur, bild och form, sång och musik, dans och drama. Genom att använda kroppen och sina sinnen i många olika uttrycksformer hittar barnen vägar att ta till sig ny kunskap på flera olika sätt.

Vi arbetar ofta åldersindelat för att möta barnens behov. Under dagen delar vi ofta upp oss i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter.

Förskolans lokaler är stora, ljusa och öppna. Innemiljön är lustfylld, utmanande och föränderlig efter barnens intressen och behov. Här finns en inspirerande atelje där alla barn får möjlighet till kreativt skapande.

Vårt förskolebibliotek lockar till läslust, bokglädje och språklig medvetenhet.

Vi har också bygghörnor som stimulerar till lek och lärande genom att barnen får testa olika material och byggtekniker.

Vi har en stor utegård runt förskolan där det finns cykelvägar, gungor, klätterställning och stora gräsytor. Vi har gångavstånd till härliga skogsmiljöer som inbjuder till motorisk träning och upptäckarglädje.

På förskolan har vi egen kokerska som lagar varierad mat. Maten och måltiderna ska lägga grunden till goda matvanor för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

Välkommen till oss!

Vill du ansöka om förskoleplats?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: