Hässleholms kommun

Hörselförskolan Syrsan

Välkommen till hörselförskolan Syrsan som är utrustad med bra ljud- och ljusmiljö och modern hörselteknik.

Kontakta oss

Rektor:Christian Örn
Besöksadress:Kaptensgatan 16, Hässleholm
Ring oss:
0451-26 70 00

Om förskolan

Förskolan har plats för 10-12 barn, beroende på barnens individuella behov.

Vi arbetar för att skapa en förskolemiljö med fokus på att barnen ska trivas och ha goda förutsättningar för lek och lärande. Vårt förhållningssätt bygger på trygghet, omtanke och respekt.

Vi erbjuder barn med hörselnedsättning, företrädesvis barn med Baha, hörapparat samt döva med Cochlear implantat, i åldern ett till sex år, möjlighet att få gå på en förskola med mycket god lek- och lärandemiljö.

Vi arbetar medvetet för att ge barn med hörselnedsättning goda strategier för att kunna kommunicera och samspela på bästa sätt med sin omgivning. Vi kommunicerar främst på talad svenska, men barnen stimuleras även att lära sig teckenspråk. 

Vi har ett nära samarbete med Silviaskolans hörselklasser, där barnen får möta goda förebilder bland skolans elever med hörselnedsättning. Samarbetat underlättar och förbereder barnen på övergången till skolan, oavsett om man väljer skolgång på Silviaskolan eller på sin hemort.

Förskolan har hög personaltäthet med god kompetens inom hörsel, en bra ljud- och ljusmiljö, samt hörselteknik.

Upptagningsområdet omfattar framför allt Skåne med Hässleholm och närliggande kommuner som bas, men även delar av Blekinge, Halland och Kronobergs län.

För intresseanmälan till Silviaskolan och hörselförskolan Syrsan kontaktar du rektor.

Ny regional förskola för barn med hörselnedsättning

Hösten 2023 får Silviaskolan och hörselförskolan Syrsan nya moderna hörselanpassade lokaler, som kommer att ligga på Sonetorpsgatan i området Grönängen. Förskolan kommer att ligga intill Hässleholmsgården med nära tillgång till natur och friluftsliv.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: