Hässleholms kommun

Montessoriförskolan Solstrålen

Välkommen till Montessoriförskolan Solstrålen i centrala Vittsjö.

Kontakta oss

Rektor:Marina Holmqvist
Besöksadress:Flyvägen 1, Vittsjö
Ring oss:
0451-26 70 00

Om förskolan

Montessoriförskolan Solstrålen har två avdelningar:

  • Fröet för 1-3 åringar
  • Knoppen för 3-6 åringar

Vår förskola arbetar enligt Maria Montessoris pedagogik. Pedagogiken bygger på det fria valet av meningsfullt arbete i en miljö som är lugn, harmonisk och anpassad efter barnens behov. Enligt montessoripedagogiken står barnet i centrum. Utifrån de grundtankarna bemöter våra pedagoger barnen med respekt. Vi utgår ifrån varje barns enskilda behov och bygger vidare från deras utvecklingsnivå. Det gör att varje barn får uppleva framgångens glädje, oavsett var de befinner sig i sin utveckling. Varje barn är unik och inte lik någon annan.

Vår förskola har en har en välplanerad innemiljö där montessorimaterial och andra material bildar en helhet och utmanar barnen där de befinner sig just nu. Vårt språk- och matematikmaterial riktar sig på ett tidigt stadium till alla barn på förskolan, vilket ger barnen en grund och förståelse till fortsatt språk- och matematikinlärning.

Hos oss får barnen utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet i en inspirerande miljö. Barnen får upptäcka och skapa efter egen förmåga. Det är barnets utveckling, mognad och intresse som styr valet av material. Kultur, natur och det fria skapandet är också viktiga delar på vår förskola. Barn är nyfikna och vetgiriga och vill skaffa sig kunskap antingen själv eller i samspel med andra barn eller vuxna.

Förskolans utemiljö ger barnen möjlighet till rörelse och lek i både naturmiljö och planerad miljö med olika lekredskap. Vi har nära till skog och sjö, ankdamm, bibliotek och gymnastiksal. Dit går vi ofta på utflykter som barnen tycker mycket om.

Välkommen till oss!

Vill du ansöka om förskoleplats?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: