Hässleholms kommun

Montessoriförskolan Alma

Välkommen till Montessoriförskolan Alma som ligger på T4-området i Hässleholm.

Kontakta oss

Rektor:Helena Jonasson
Besöksadress:Furagegatan 27, Hässleholm
Ring oss:
0451-26 70 00

Om förskolan

Montessoriförskolan Alma är en nystartad förskola i två våningar.

På förskolan finns det sex avdelningar.

På entréplan finns:

  • Gullvivan för 1-4 åringar
  • Blåklockan för 1-4 åringar
  • Vitsippan för 1-4 åringar

På våning 1 finns:

  • Aspen för 4-6 åringar
  • Eken för 4-6 åringar
  • Björken för 4-6 åringar

Enligt montessoripedagogiken står barnet i centrum. Utifrån de grundtankarna bemöter vi pedagoger barnen med respekt. Det relationistiska förhållningssättet är viktigt hos oss. Vi utgår ifrån varje barns behov. Detta gör att varje barn får uppleva framgångens glädje, oavsett var de befinner sig i sin utveckling.

Montessorimaterialet är unikt i sin form och funktion. Vi har material med både praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Vårt språk- och matematikmaterial riktar sig på ett tidigt stadium till alla barn på förskolan, vilket ger barnen en grund och förståelse till fortsatt språk- och matematikinlärning. Kultur, natur, lek och fritt skapande är också viktiga delar hos oss.

I vår utemiljö har vi en stor och lummig skogstomt som skapar olika rum för barnen att vara i. Gården är uppdelad i tre delar för att skapa möjligheter för barn och pedagoger att dela upp sig i mindre utforskande grupper.

På vår stora gård har barnen motoriskt utmanande miljöer där de kan klättra, gå balansgång och ha vattenlek. På den lilla gården kan barnen leka i sandlådan och gunga.

Välkommen till oss!

Vill du ansöka om förskoleplats?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: