Hässleholms kommun

Allmän förskola

Vi erbjuder allmän förskola till alla barn från och med höstterminen det år som de fyller tre år. Omfattningen motsvarar 525 timmar per verksamhetsår.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla barn har tillgång till den. Allmän förskola är till för att alla barn ska få pedagogisk stimulans och gruppgemenskap för att förbättra sina möjligheter till lärande och positiv utveckling.

Då erbjuder vi allmän förskola

Hässleholms kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer grundskolans läsår. Det innebär att barn som endast har Allmän förskola är lediga under skolans lov- och studiedagar. Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka, men bestäms i övrigt av förskolan i samråd med dig som vårdnadshavare.

Läsårstider och lov

Om ditt barn redan har plats på en förskola

Om ditt barn redan har en förskoleplats ingår tiden för Allmän förskola i den platsen. Avgiften reduceras då under perioden september till maj, eftersom tiden för Allmän förskola ska vara avgiftsfri.

Om du vill att ditt barn enbart ska utnyttja avgiftsfri Allmän förskola ska anmälan göras via blankett "Anmäla och avanmälan avgiftsfri allmän förskola" som går att hämta på länk nedan. Blankett kan även hämtas på Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1. Alternativt kan du hämta det på Barn- och utbildningsförvaltningen, Väpnaregatan 13 C.

Glöm inte att registrera aktuellt schema i våra E-tjänster.

Om ditt barn inte har plats på en förskola

Barn som inte redan har plats i förskolan erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Du får hem erbjudandet om allmän förskola i februari-mars.

Du som vill ansöka om avgiftsfri allmän förskola till ditt barn gör det enklast via vår e-tjänst. Vi behöver din ansökan senast den 15 april för garanterad plats i samband med höstterminens start.

Även du som redan har en plats i pedagogisk omsorg för ditt barn, måste ansöka om förskoleplats, om du vill att ditt barn ska få plats på en förskola.

För dig som inte har BankID

Du kan använda blankett i undantagsfall om du inte har BankID.

Du kan även hämta blanketten på nedanstående adresser.

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: