Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hörselförskolan Syrsan

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hörselförskolan Syrsan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Kaptensgatan 16

281 51 Hässleholm

Telefon: 0451-26 87 93


Rektor/Förskolechef

Christian Örn

Telefon: 0451-26 84 33

Biträdande rektor

Lotta Kurtsdotter

Telefon: 0451 26 84 32

Skicka meddelande till

Hörselförskolan Syrsan

Karta

På Syrsan hörselförskola finns gedigen lärarkompetens, en bra ljud- och ljusmiljö och modern hörselteknik.

Hörselförskolan Syrsan i Hässleholm

Hörselförskolan Syrsan i Hässleholm

Om förskolan

Syrsans förskola erbjuder barn med hörselnedsättning, företrädesvis barn med hörapparat samt döva med Cochlear implantat, möjlighet att få gå på en förskola med mycket god lek- och lärandemiljö.


Upptagningsområdet omfattar framför allt Skåne län med Hässleholm och närliggande kommuner som bas, men även delar av Blekinge, Halland och Kronobergs län.


På Syrsans hörselförskola finns gedigen lärarkompetens, en bra ljud- och ljusmiljö, god kompetens inom hörsel, små barngrupper, samt modern hörselteknik. Kommunikationen sker främst på talad svenska, men barnen stimuleras även att lära sig teckenspråk.


Syrsan har ett nära samarbete med Silviaskolans hörselklasser, för att förbereda och underlätta övergången till skolan, oavsett om man väljer skolgång på Silviaskolan eller på hemorten.


Målgrupp

Barn med hörselnedsättning företrädesvis hörapparatbärare eller döva med Cochlear Implantat i åldrarna 1-6 år.


Antal platser är 10-12, beroende på barnens individuella behov.


Så här arbetar vi

Vi arbetar för att skapa en förskolemiljö där trivsel och goda förutsättningar för lek och lärande råder, genom att ha ett förhållningssätt mot varandra som bygger på trygghet, omtanke och respekt. Vi följer förskolans läroplan.


Vi arbetar medvetet för att ge barn med hörselnedsättning goda strategier för att kunna kommunicera och samspela på bästa sätt med sin omgivning. Vi har ett mycket nära samarbete med Silviaskolan, där barnen får möta goda förebilder bland skolans elever med hörselnedsättning.


Vi ska på ett kompetent och professionellt sätt stimulera barnens språkutveckling och tillgodose barnens behov av lek och rörelse. 

Sidan uppdaterades 2018-02-26 av Gunvor Borre

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube