Hörselförskolan Syrsan

På hörselförskolan Syrsan finns gedigen lärarkompetens, en bra ljud- och ljusmiljö och modern hörselteknik.

Hörselförskolan Syrsan i Hässleholm

Hörselförskolan Syrsan i Hässleholm

Kontakt

Besöksadress: Kaptensgatan 16, Hässleholm

0451-26 87 93


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Syrsans förskola erbjuder barn med hörselnedsättning, företrädesvis barn med hörapparat samt döva med Cochlear implantat, möjlighet att få gå på en förskola med mycket god lek- och lärandemiljö.


Upptagningsområdet omfattar framför allt Skåne med Hässleholm och närliggande kommuner som bas, men även delar av Blekinge, Halland och Kronobergs län.


Syrsans hörselförskola har hög personaltäthet med god kompetens inom hörsel, liten barngrupp, en bra ljud- och ljusmiljö, samt hörselteknik. Vi kommunicerar främst på talad svenska, men barnen stimuleras även att lära sig teckenspråk. Vi har en medveten tanke utifrån läroplanen för förskolan med allt vi gör och anpassar det utifrån barnens olika förutsättningar och behov.


Syrsan har ett nära samarbete med Silviaskolans hörselklasser, för att förbereda och underlätta övergången till skolan, oavsett om man väljer skolgång på Silviaskolan eller på hemorten.


Vilka barn kan vara hos oss?

Barn med hörselnedsättning företrädesvis med Baha, hörapparat eller döva med Cochlear Implantat i åldrarna 1-6 år.


Antal platser är 10-12, beroende på barnens individuella behov.


Så arbetar vi

Vi arbetar för att skapa en förskolemiljö där trivsel och goda förutsättningar för lek och lärande råder, genom att ha ett förhållningssätt mot varandra som bygger på trygghet, omtanke och respekt. Vi följer förskolans läroplan.


Vi arbetar medvetet för att ge barn med hörselnedsättning goda strategier för att kunna kommunicera och samspela på bästa sätt med sin omgivning. Vi har ett mycket nära samarbete med Silviaskolan, där barnen får möta goda förebilder bland skolans elever med hörselnedsättning.


Vi ska på ett kompetent och professionellt sätt stimulera barnens språkutveckling och tillgodose barnens behov av lek och rörelse. 

Sidan uppdaterades