Haga förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Haga förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Skolgatan 1

Bjärnum

Telefon till våra avdelningar

Kronan: 0451-26 78 35

Pärlan: 0451-26 78 80

Skatten: 0451-26 78 36

Spiran: 0451-26 78 34

Tornet: 0451-26 78 65Rektor

Åsa Ahlgren
Telefon: 0451-26 78 02

Skicka meddelande

Haga förskola

  • Ingen giltig användare vald.

Haga förskola ligger i centrala Bjärnum, bredvid Bjärnums skola.

Haga förskolas huvudentré

Haga förskola

Välkommen till Haga förskola!

Haga förskola består av fem avdelningar - Kronan och Pärlan för 1-3-åringar, Skatten och Spiran för 3-4-åringar och  Tornet för 5-åringar. På varje avdelning arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har även ett ekonomibiträde, som ansvarar för frukost, lunch och mellanmål. Lunchen levereras varje dag från Lyckåsa kök i Bjärnum.


Så här arbetar vi

Vår vision är att alla ska både känna sig trygga och delaktiga och uppleva gemenskap och glädje. Genom att arbeta med ett relationistiskt förhållningssätt skapar vi kärleksfulla gränser och bygger upp goda relationer där allas självkänsla får växa. Vi tar tillvara allas kompetenser genom samarbete och det kollegiala lärandet får stort utrymme. Vi skapar miljöer, som utmanar alla till att utforska lek och lärande.


Bjärnums förskolor - Haga och Hattstugan - arbetar med ett gemensamt projekt, "Lustfyllt lärande i sagans värld". Det är barnens intressen, som styr vilka vägar projektet tar. I detta arbete synliggör vi barnens lärprocesser genom pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar och analyserar även vårt arbete i verksamheten genom vårt reflektionsprotokoll, som finns tillgängligt ute på avdelningarna.


Sidan uppdaterades 2018-12-26