Haga förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Haga förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Skolgatan 1

Bjärnum

Telefon till våra avdelningar

Kronan: 0451-26 78 35

Pärlan: 0451-26 78 80

Skatten: 0451-26 78 36

Spiran: 0451-26 78 34

Tornet: 0451-26 78 65Rektor

Åsa Ahlgren
Telefon: 0451-26 78 02

Skicka meddelande

Haga förskola

  • Ingen giltig användare vald.

Haga förskola ligger i centrala Bjärnum, bredvid Bjärnums skola.

Haga förskolas huvudentré

Haga förskolas huvudentré. Fotograf: Emma Eklund

Kontakt

Besöksadress: Skolgatan 1, Bjärnum

Kronan: 0451-26 78 35

Pärlan: 0451-26 78 80

Skatten: 0451-26 78 36

Spiran: 0451-26 78 34

Tornet: 0451-26 78 65

 

Om förskolan

Haga förskola består av fem avdelningar, Kronan 1-3år, Pärlan 1-3år, Spiran 3-4 år, Skatten 3-4år och Tornet 5 år. På varje avdelning arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har även ett ekonomibiträde som ansvarar för maten, frukost, lunch och mellanmål. Lunchen levereras från Lyckåsa kök i Bjärnum varje dag, vilken ekonomibiträdet tar hand om.


Så arbetar vi

På Haga förskola är vår vision att alla ska känna sig trygga, delaktiga och känna gemenskap och glädje. Genom att arbeta med ett relationistiskt förhållningssätt skapar vi kärleksfulla gränser och bygger upp goda relationer där allas självkänsla får växa. Vi tar tillvara allas kompetenser genom samarbete och det kollegiala lärandet tar stor plats. Vi skapar miljöer som utmanar alla till att utforska leka och lära.


Bjärnums förskolor- Haga och Hattstugan arbetar med ett gemensamt projekt ”Lustfyllt lärande i sagans värld”, det är barnens intressen som styr vilka vägar projektet tar. I detta arbete synliggör vi barnens lärprocesser med pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar och analyserar även vårt arbete i verksamheten genom vårt reflektionsprotokoll som finns tillgängligt ute på avdelningarna.


Sidan uppdaterades 2020-10-22