Förskolan Växthuset

Vi finns mitt i byn Hörja, cirka sju kilometer norr om Tyringe. Vi vill ge ditt barn en bra grund att gro på från frö till knopp.

Förskolan Växthuset, Hörja

Kontakt

Besöksadress: Lillebyvägen 5, Hörja

Fröet: 0451-26 79 74

Knoppen: 0451-26 79 75


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Förskolan har 36 platser och finns i den renoverade skolan. Mittemot förskolan finns även ett fritidshem för de barn som bor i Hörja och har sin skola i Röke.


Förskolans verksamhet bygger på läroplanen för förskolan, och strävar efter att skapa möjligheter till en bra start på det livslånga lärandet. Ledord för verksamheten är trygghet, omtanke, glädje, utmaningar och engagemang.


Vi samarbetar med övriga förskolor i Tyringe-området och har gemensamma sammanslagningar av förskolorna under sommarlov, jullov, studiedagar och vid behov även andra lov. Vid dessa sammanslagningar flyttas verksamheten till någon av våra förskolor, företrädelsevis i Tyringe.


Utemiljön

Vår utemiljö är stor och omväxlande, vilket erbjuder goda möjligheter till olika aktiviteter. Vi har nära till olika skogsmiljöer och vill att barnen tidigt i livet ska få uppleva vilka möjligheter naturen erbjuder.


Så här arbetar vi

Verksamheten lägger stort fokus på språklig medvetenhet. Vi vill erbjuda barnen goda förutsättningar för kommunikation, både verbalt och genom tecken, som förstärkning till det talade språket.


Sång, musik och rytmik är bestående inslag i den estetiska delen av verksamheten för att främja barnens utveckling via alla sinnen. 

Sidan uppdaterades