Ella förskola

Ella förskola är miljöcertifierad och drivs som en Grön Flaggförskola. Med vår profession samt beprövade erfarenheter lägger vi grunden till barns livslångalärande. Detta genom trygghet, utmaningar, upplevelser samt utmaning inom den social och relationella kompetens. Det sociokulturella perspektivet utgör därför en viktig byggsten i vårt förhållningssätt.

Ella förskola i Sösdala, entren omsluts av lavendel och gott om gräs att leka på.

Ella förskola i Sösdala stod klar för inflytt hösten 2019.

Kontakt

Besöksadress: Storgatan 44, Sösdala

Rektor Barbara Rogowski

0451-26 79 10, e-post till Barbara Rogowski


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Ella förskola är en kommunal förskola i Sösdala. Förskolan invigdes våren 2019, med fem avdelningar. Avdelningarnas namn har inspirerats med namn från bygden, Rulletorp, Villa - Dala, Stubben, Kruse och Lille – Måns. Vi har fördelat barnen så att de yngre barnen går på Kruse och Lille – Måns och de äldre barnen på Rulletorp, Villa – Dala och Stubben. Åldersfördelningen samt antalet barn på avdelningen, anpassar vi efter behovet av platser samt så att vi ska kunna genomföra en pedagogisk verksamhet på bästa sätt.


Ella förskola är miljöcertifierad i Miljöklass Silver, då vi uppfyller Sweden Green Building Councils certifieringskrav. Förskolan är en Grön Flaggförskola, allt på förskolan hanteras på ett miljömedvetet sätt. Där vi arbetar aktivt att plastreducera förskola, vilket bl.a. innebär att vi inte har eller köper in lekmaterial eller förbrukningsmaterial i annat än naturmaterial. Även om vissa undantag görs så som Lego och plus plus som har en motorisk vinning för barns bygg och konstruktionslek. Då det inte finns något likvärdigt material att byta ut det mot.


Vi på förskolan vill att barnen ska få en lärmiljö som är utmanande, lustfylld och lärorik. Det relationistiska förhållningssättet samt det lågaffektiva bemötande är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi arbetar dagligen utifrån våra möten med barnen, vårdnadshavare samt kollegialt.

Sidan uppdaterades