Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Fordonsbranschen

Bilverkstäder och biltvättar är miljöfarliga verksamheter och kan därför få tillsynsbesök av miljöavdelningen.

Ibland ska du anmäla innan du startar

Sysslar du med bilvård i större skala kan din verksamhet vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Anmäl din verksamhet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten börjar.

Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det gäller bland annat för dig som tvättar

  • fler än 5 000 personbilar per kalenderår, eller
  • fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.


Det är även anmälningsplikt för att sälja

  • mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
  • mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

Bilverkstäder

I en bilverkstad hanteras kemikalier och farligt avfall som kan medföra risk för miljön. Det är viktigt att dessa hanteras på ett säkert sätt. Avlopp ska vara kopplat till oljeavskiljare.

Råd om fordonsverkstäder Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 198 kB)

Fordonstvättar

För biltvättar är det viktigt att utgående avloppsvatten inte innehåller föroreningar som förstör avloppsreningsverkens funktion eller skadar miljön. För att oljeavskiljaren ska fungera bra är det viktigt att välja miljöanpassade tvättmedel. Förslag på lämpliga tvättkemikalier finns på Kemikaliesvepet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Riktlinjer för fordonstvättar Pdf, 1008 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1008 kB)

Oljeavskiljare

Avlopp i verkstäder och fordonstvättar ska vara kopplade till oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska vara anpassad för din verksamhet. Det är viktigt att den kontrolleras och sköts på ett bra sätt.

Information om oljeavskiljare Öppnas i nytt fönster.

Avgift för tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter betalar årlig avgift liksom bilverkstäder och mellanstora biltvättar. Övriga verksamheter betalar timavgift vid tillsyn.

Sidan uppdaterades