Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Fordonsbranschen

Bilverkstäder och biltvättar är miljöfarliga verksamheter och kan därför få tillsynsbesök av miljöavdelningen. Du kan behöva anmäla din verksamhet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Anmäl innan du startar

Sysslar du med bilvård i större skala kan din verksamhet vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det gäller för dig som tvättar

  • fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
  • fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
  • fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
  • fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.


Det är även anmälningsplikt för att sälja

  • mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
  • mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.


Anmäl din verksamhet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten börjar.

Anmäl miljöfarlig verksamhet Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 201 kB)

Avgift för tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter betalar årlig avgift liksom bilverkstäder med en verkstadsyta över 150 m² och biltvättar som tvättar fler än 1 250 personbilar, 100 tåg eller flygplan, 500 tågvagnar eller lok eller fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. Övriga verksamheter betalar timavgift vid tillsyn.

Råd till dig som verksamhetsutövare

I en bilverkstad hanteras en hel del kemikalier och farligt avfall som kan medföra risk för miljön.

Råd om fordonsverkstäder. Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 198 kB)

Fordonstvättar

För biltvättar är det viktigt att utgående avloppsvatten inte innehåller föroreningar som förstör avloppsreningsverkens funktion eller skadar miljön. Därför är skötsel av oljeavskiljare och provtagning av utgående avloppsvatten av vikt för att begränsa miljöpåverkan.

Riktlinjer för fordonstvättar Pdf, 1008 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1008 kB)

Sidan uppdaterades