Hässleholms kommun

Upphävande av del av detaljplan för del av Vinslöv 129:2

Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av detaljplan för Vinslöv 129:2 i Vinslöv. Syftet med planförslaget är att upphäva östra delen av detaljplanen ”Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Alen m.fl.” med aktnamn 11-VIS-440/72, antagen 1972. Detta för att möjliggöra för en ombyggnation av allmänna vatten- och avloppsledningar.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Upphävandet av detaljplanen handläggs genom förenklat förfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattar då ett beslut om uppdrag, ett beslut om samråd samt ett beslut om antagande.

Planarbetet bedöms kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2023 och handläggningstiden bedöms till 6 månader.

Detaljplaneprocessen vid förenklat standardförfarande. Planen var ute på samråd från 1 februari till och med den 22 februari 2024.

Detaljplaneprocessen vid förenklat standardförfarande. Planen var ute på samråd från 1 februari till och med den 22 februari 2024.

Handläggare

Planarkitekt är Alice Adolfsson

E-post: alice.adolfsson@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: