Hässleholms kommun

Gällande detaljplaner

I detaljplanekartan kan du ta del av information om kommunens samtliga detaljplaner och fastighetsplaner.

Detaljplanekartan

I detaljplanekartan finns information om kommunens pågående planarbete. Du kan även ladda ner plankartor och planbeskrivningar.

Detaljplanekartan fungerar på datorn, i mobiltelefonen eller surfplattan.

(Kartan fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome)

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats.

Detaljplaner som fått laga kraft

Under respektive år nedan ser du vilka planer som har fått laga kraft från och med år 2013. Laga kraft innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet inte längre kan överklagas.

Handlingarna till respektive plan hittar du i detaljplanekartan.

Detaljplaner som fått laga kraft år 2024.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för del av Verkstaden 6

2024-03-08

Detaljplaner som fått laga kraft år 2023.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Upphävande av detaljplan för del av Sösdala 1:110 m.fl.

2023-05-19

Ändring av detaljplan för Omnibussen 8

2023-06-14

Ändring av detaljplan för del av Vinslöv 5:15

2023-09-18

Detaljplan för Köpmannen 4

2023-09-18

Detaljplan för Badaren 11

2023-11-24

Detaljplaner som fått laga kraft år 2022.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för Småskolan 1, Tyringe

2022-01-11

Detaljplan för del av Vinslöv 5:1, Vinslöv

2022-01-11

Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan), Stoby

2022-02-25

Upphävande av detaljplan för Vittsjö 3:408, Vittsjö

2022-02-25

Ändring av detaljplan 1183K-A26 (Smedjebacken 27), Hässleholm

2022-07-20

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem), Hässleholm

2022-10-14

Detaljplan för Fanjunkaren 12 m.fl. Hässleholm

2022-10-27

Detaljplan för Fornbacken 6, Hässleholm

2022-12-09

Detaljplaner som fått laga kraft år 2021.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för del av Vannaröd 56:7 m.fl. Sösdala

2021-03-25

Ändring av detaljplan för Körsbäret 1 m.fl. Hässleholm

2021-04-14

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholm

2021-06-23

Detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl. Ballingslöv

2021-07-20

Detaljplan för Fasanen 1 m.fl. Hässleholm

2021-07-20

Detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (sjukhuset), Hässleholm

2021-07-20

Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda), Hässleholm

2021-10-08

Detaljplaner som fått laga kraft år 2020.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Ändring genom tillägg för detaljplan för Östra Finjasjöstranden (norra delen), Tormestorp

2020-02-07

Ändring av detaljplan för 1183K-A48 (Kronan 20 m.fl.), Hässleholm

2020-09-29

Detaljplan för Lur 2:25 (Vitsippan), Hästveda

2020-10-01

Detaljplaner som fått laga kraft år 2019.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för del av Ballingslöv 2:20 m.fl. Ballingslöv

2019-03-20

Ändring av detaljplan Östra Finjasjöstrand - södra delen, Tormestorp

 2019-05-16

Ändring av detaljplaner för del av Hästveda 14:91 m.fl. (Bygatan och Vildhästvägen), Hästveda

2019-05-16

Detaljplan för del av Turbinen 1 m.fl. (Vedhyggevägen), Tyringe

2019-04-19

Detaljplan för Kruthornet 1 m.fl. (Hagaområdet), Hässleholm

2019-06-20

Ändring av detaljplan för 1183K-A34 (norr om Göingegatan), Hässleholm

2019-06-20

Upphävande av detaljplan Vankiva 9:40 (Train Alliance underhållsdepå) på Vankiva 9:6, Vankiva

2019-11-09

Ändring av detaljplan Sösdala 11:15, Sösdala

2019-11-09

Ändring av detaljplan Sösdala 79:3, Sösdala

2019-11-09

Detaljplan för Lille Mats 2 m.fl. (Bokeberg), Hässleholm

2019-12-05

Detaljplaner som fått laga kraft år 2018.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för Hässleholm 87:10 (ackumulatortank), Hässleholm

2018-09-06

Detaljplan för Förrådet 1 m.fl. Hässleholm

2018-09-06

Detaljplan för del av Hässleholm 88:1 (parkeringsändamål), Hässleholm

2018-12-12

Detaljplaner som fått laga kraft år 2017.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för del av Hässleholm 87:16 (Vildparksvägen), Hässleholm

2017-03-24

Detaljplan för Orgelbyggaren 3, Hässleholm

2017-04-12

Detaljplan för del av Hässleholm 87:29 (Gropevägen), Hässleholm

2017-06-06

Upphävande av del av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av Bosarp 1:4, Sösdala

2017-06-06

Ändring av detaljplan för Östra Hässleholmsgårdsområdet, Hässleholm

2017-10-07

Detaljplan för Vannaröd 7:35 m.fl. Sösdala

2017-12-12

Detaljplan för Vannaröd 66:4, Sösdala

2017-12-12

Detaljplaner som fått laga kraft år 2016.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala), Hässleholm

2016-01-05

Detaljplan för del av Läreda 436:6 (förskola), Hässleholm

2016-04-05

Detaljplan för Finja 4:100 m.fl. Finja

2016-07-07

Detaljplan för del av Hästveda 14:91 (Solgården), Hästveda

2016-07-07

Detaljplan för Borstbindaren 15, Vinslöv

2016-09-09

Detaljplan för del av Remonten 1, Hässleholm

2016-10-06

Detaljplan för Vinslöv 4:39 m.fl. (Klockaregården), Vinslöv

2016-10-08

Detaljplaner som fått laga kraft år 2015.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för Terminalen 1 m.fl. Hässleholm

2015-01-07

Del av Tyringe 129:1 (förskola), Tyringe

2015-02-17

Hästveda 77:1 (Godsmagasinet), Hästveda

2015-02-17

Detaljplan för Vedhygge gård 2 m.fl. (multihall), Tyringe

2015-03-30

Ändring genom tillägg till två detaljplaner för stadsplan för Vannarödsområdet samt för stadsplan för del av kvarteret Målaren (bland annat Vannaröd 2:217), Sösdala

2015-05-12

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av kvarteret Spinnaren (Ebeneser), Hässleholm

2015-06-09

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för kvarteret Västergården (del av Gäddastorp 4:13), Hässleholm

2015-06-09

Ändring genom tillägg till detaljplan för Tanken 6, Hässleholm

2015-07-01

Detaljplan för Artilleristen 2 m.fl. (Del av Garnisonen), Hässleholm

2015-07-08

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av kvarteret Kuggen

2015-10-06

Detaljplaner som fått laga kraft år 2014.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Ändring av detaljplan inom Stadsplan för kvarteret Brandvakten m.fl. för Tyringe 2:17 samt Timmergården 15 och 16, Tyringe

2014-02-15

Detaljplan för del av Vinslöv 129:2, Vinslöv

2014-03-12

Detaljplan för Pannan 7 m.fl. Hässleholm

2014-03-12

Ändring av detaljplan inom Stadsplan för del av stadsdelen Ljungdala för fastighet Kräftan 4 och Väduren 1, Hässleholm

2014-03-12

Detaljplan för del av Tormestorp 5:16 med flera. (Parkhöjden), Tormestorp

2014-03-12

Upphävande av del av två detaljplaner för Sösdala 12:68 m.fl. Sösdala

2014-04-05

Detaljplan för del av Gäddastorp 4:13, Hässleholm

2014-05-06

Ändring av detaljplan för del av stadsdelen Ljungdala (kvarteret Skorpionen) för fastighet Skorpionen 2, Hässleholm

2014-06-11

Detaljplan för Björksäter 1 m.fl. Hässleholm

2014-07-08

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Guldfisken 9, Tyringe

2014-10-07

Detaljplan för Antilopen 3, 8-11, Vinslöv

2014-10-07

Ändring av detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning), Vankiva

2014-10-07

Detaljplan för Cigarrmakaren 1 och 2 m.fl. Bjärnum

2014-10-07

Detaljplan för del av Vankiva 9:40 (Train Alliance underhållsdepå), Vankiva

2014-11-01

Detaljplan för Macken 12 m.fl. (Citygross) i Hässleholm

2014-12-31

Detaljplaner som fått laga kraft år 2013.

Detaljplan

Datum för laga kraft

Detaljplan för Samariten 1 m.fl. (Lyckåsa sjukhem), Bjärnum

2013-01-09

Detaljplan för del av Bjärnum 1:53 med flera (Nybohemmet), Bjärnum

2013-03-12

Detaljplan för Remonten 1, Hässleholm

2013-03-12

Detaljplan för Vittsjö 3:538 med flera (Verumsvägen 2), Vittsjö

 2013-06-08

Detaljplan för Vänhem 2 och 3, Hässleholm

2013-09-10

Upphävande av del av detaljplan för del av Sösdala 1:145, Sösdala

2013-12-11

Upphävande av del av två detaljplaner för Kärråkra 114:10 m.fl., Hässleholm

2013-12-11

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: