Hässleholms kommun

Detaljplan för Kuggen 11 och 16

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för befintlig verksamhet att byggas ut med industriverksamhet och handel. Vi ska även utreda om omkringliggande fastigheter i planområdet kan inkluderas i arbetet.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Handläggare

Planarkitekt är Gabriella Borden

E-post: gabriella.borden@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: