Hässleholms kommun

Detaljplan för del av Hässleholm 87:9 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna att planlägga området för industriändamål. Förslaget innefattar även att planlägga för natur och rekreation.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden tas inför uppdrag och granskning. Beslut i kommunfullmäktige tas inför detaljplanens antagande.

Planarbetet bedöms kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2022 och handläggningstiden bedöms till 24 månader.

Handläggare

Planarkitekt är Gabriella Borden

E-post: gabriella.borden@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: