Hässleholms kommun

Detaljplan för del av Elefanten 5 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny enkelriktad gata från Viaduktgatan söder ut till Magasinsgatan. För detta krävs även en ny utfart från cirkulationsplatsen vid Viaduktgatan. Detta görs för att underlätta tillgången till den västra sidan av Hässleholm C.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Handläggare

Planarkitekt är Martin Tång

E-post: martin.tang@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: