Fågelinfluensa

Jordbruksverket har upphävt högriskområdet för fågelinfluensa som har funnits i stora delar av södra Sverige. Nu får fåglarna komma ut igen och det blir åter tillåtet att till exempel ordna utställningar och marknader med fåglar.

Restriktioner inte hävda överallt

De hävda restriktionerna gäller dock inte inom restriktionszon för newcastlesjuka i Kristianstadsområdet.

Jordbruksverket om newcastlesjuka i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa orsakas av influensavirus och är mycket smittsamt mellan fåglar.

Viktigt att skydda tamfåglar

Faran är dock inte helt över eftersom viruset fortfarande finns bland vilda fåglar. Därför är uppmaningen till fjäderfä-/fågelhållare att vara fortsatt noga med hygien och smittskydd för att minimera smittriskerna. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck nära gården.

Ta kontakt med veterinär om du märker en ökad dödlighet i besättningen eller förändringar gällande hur djuren äter och dricker, om det sker nedsättning i äggproduktion, om de drabbas av diarré eller om fåglarna visar nedsatt allmäntillstånd.


Sidan uppdaterades