Hässleholms kommun

Skyddsjakt

Tekniska förvaltningen administrerar skyddsjakten och viltvården på kommunal mark inom tättbebyggda områden.

Inom tätbebyggt område

De jägare som har kommunens uppdrag och polisens tillstånd att utföra skyddsjakt kan även bistå privata fastighetsägare med detta inom dessa områden, om och där det är praktiskt möjligt.


De djur som oftast är föremål för skyddsjakt är kajor, kaniner och nu även vildsvin. Jakten utförs alltid enligt gällande lagar och regler.


Du kan anmäla till vårt kontaktcenter på 0451‑26 70 00 eller via e-post:
kontaktcenter@hassleholm.se

Vildsvin

Har du problem med vildsvin? Här finns information om hur du kan skydda dig.

Svenska jägareförbundet om vildsvin Länk till annan webbplats.

Utanför tättbebyggt område

Utanför tättbebyggt område är det respektive fastighetsägare eller jakträttinnehavare som sköter eventuell skyddsjakt på sin mark.

Särskilda regler för katter

Det finns speciella regler när det gäller katter

Detta gäller för katter

Information från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: