Hässleholms kommun

Fågelinfluensa

Från och med den 16 november är stora delar av södra Sverige ett högriskområde för fågelinfluensa, enligt Jordbruksverket. I högriskområdet ska du följa de regler som finns för att minska risken för att dina fåglar ska smittas och dö.

Fågelinfluensa har upptäckts hos både tama och vilda fåglar i Sverige och därför gäller sedan november skyddsnivå 2 i södra delen av Sverige, bland annat i Skåne. Du som har höns eller tamfåglar behöver vara extra uppmärksam.

Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa orsakas av influensavirus och är mycket smittsamt mellan fåglar. För att undvika smitta är det är viktigt att skydda tamfåglar från kontakt med vilda fåglar.

  • Håll tama fåglar och hobbyhöns inhägnade
  • Skydda badvatten i inhägnaden så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet
  • Ge foder och dricksvatten inne eller under skydd utomhus
  • Ta kontakt med veterinär om du märker en ökad dödlighet i besättningen, förändringar i hur djuren äter och dricker, nedsättning i äggproduktion eller om fåglarna visar nedsatt allmäntillstånd eller diarré.

Rapportera om du hittar vilda fåglar som är sjuka eller döda

Sveriges veterinärmedicinska anstalt vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar.

Rapportera in döda vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: