Hässleholms kommun

Fågelinfluensa

Skåne har under de senaste åren drabbats av ett flertal utbrott av fågelinfluensa. Om du har höns eller andra tamfåglar är det särskilt viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka regler som gäller vid utbrott av smitta.

Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa orsakas av influensavirus och är mycket smittsamt mellan fåglar. För att undvika smitta är det är viktigt att skydda tamfåglar från kontakt med vilda fåglar.

  • Håll tama fåglar och hobbyhöns inhägnade
  • Skydda badvatten i inhägnaden så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet
  • Ge foder och dricksvatten inne eller under skydd utomhus
  • Ta kontakt med veterinär om du märker en ökad dödlighet i besättningen, förändringar i hur djuren äter och dricker, nedsättning i äggproduktion eller om fåglarna visar nedsatt allmäntillstånd eller diarré.

Rapportera om du hittar vilda fåglar som är sjuka eller döda

Sveriges veterinärmedicinska anstalt vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar.

Rapportera in döda vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: