Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Afrikansk svinpest (ASF)

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset finns, vad vi vet, ännu inte i Sverige och kan inte spridas till människor. Viruset är dock mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur.

Bild som visar att man inte ska mata grisar eller vildsvin med matrester.

Mata inte grisar eller vildsvin med matrester. Källa: Jordbruksverket.

Här finns afrikansk svinpest

Afrikanst svinpest har under de senaste åren spridits i Europa och i Sveriges närområde. Har du varit i något av följande länder är det extra viktigt att ta del av informationen nedan.

 • Estland
 • Lettland
 • Litauen
 • Italien
 • Polen
 • Rumäninen
 • Bulgarien
 • Ungern
 • Ryssland
 • Belgien

Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Lämna inte mat och matrester i naturen, på uppsatta picknickplatser eller rastplatser längs med vägarna.


Afrikansk svinpest finns redan i flera europeiska länder. Ta därför inte med korv, kött eller andra charkvaror till Sverige från dessa länder.


Mata inte grisar och vildsvin med matrester.

Viruset finns i smittade grisars blod och andra kroppsvätskor. Har du exempelvis varit och vandrat i länder där smittan finns och där grisar eller vildsvin kan röra sig bör du rengöra kläder, skor och annan utrustning noga för att inte föra in smittan i Sverige.

Så här håller vi afrikansk svinpest borta från svenska djur:

 • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
 • Mata inte grisar med matrester.
 • Lämna inte mat i naturen.
 • Kompostering av matavfall ska ske i slutna behållare.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Anmäl omedelbart misstanke om afrikans svinpest hos tamgrisar till veterinär.

Film om afrikansk svinpest

- och hur den sprids

Undertext finns på flera språk. Klicka på kugghjulet och därefter på "undertexter" för att välja språk. Subtitles are available in several languages. Källa: Jordbruksverket.

Sidan uppdaterades