Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Afrikansk svinpest (ASF)

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset finns ännu inte i Sverige vad man vet och kan inte spridas till människor. Dock är viruset mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och kött från infekterade djur. Läs mer nedan om hur du kan bidra för att hindra att smittan sprids till Sverige!

Bild som visar att man inte ska mata grisar eller vildsvin med matrester.

Mata inte grisar eller vildsvin med matrester. Källa: Jordbruksverket.

Här finns afrikansk svinpest

Afrikanst svinpest har under de senaste åren spridits i Europa och i Sveriges närområde. Har du varit i någon av följande länder är det extra viktigt att ta del av informationen nedan.


Här finns afrikansk svinpest:

 • Estland
 • Lettland
 • Litauen
 • Italien
 • Polen
 • Rumäninen
 • Bulgarien
 • Ungern
 • Ryssland
 • Belgien

Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Det är därför viktigt att inte lämna matvaror i markerna efter en picknick eller på en rastplats.


Afrikansk svinpest finns redan i flera europeiska länder. Ta därför inte med korv, kött eller andra charkvaror till Sverige från dessa länder.


Det innebär även att du inte ska mata grisar och vildsvin med matrester.

Viruset finns i smittade grisars blod och andra kroppsvätskor. Har du exempelvis varit och vandrat i länder där smittan finns och där grisar eller vildsvin kan röra sig bör du rengöra kläder, skor och annan utrustning noga för att inte föra in smittan i Sverige.

Så här håller vi afrikansk svinpest borta från svenska djur:


 • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
 • Mata inte grisar med matrester.
 • Lämna inte mat i naturen.
 • Kompsotering av matavfall ska ske i slutna behållare.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Anmäl omedelbart misstanke om afrikans svinpest hos tamgrisar till veterinär.

Film om afrikansk svinpest

- och hur den sprids

Undertext finns på flera språk. Klicka på kugghjulet och därefter på "undertexter" för att välja språk. Subtitles are available in several languages. Källa: Jordbruksverket.

Sidan uppdaterades