Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Gällande detaljplaner

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I detaljplanekartan är det möjligt att ta del av information om kommunens samtliga detaljplaner och fastighetsplaner.

Originalhandlingar såsom plankartor och planbeskrivningar är möjliga att ladda ner. I detaljplanekartan finns dessutom information om kommunens pågående planarbete.

Detaljplanekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fungerar på datorn, i mobiltelefonen eller surfplattan.


 

 

 

Nedan finner du vilka planer som har fått laga kraft från och med år 2013. För att titta på handlingarna klickar du på kartan ovan.

Plan

Laga kraft datum

Detaljplan för del av Hässleholm 87:16 (Vildparksvägen), Hässleholm

2017-03-24

Detaljplan för Orgelbyggaren 3, Hässleholm

2017-04-12

Detaljplan för del av Hässleholm 87:29 (Gropevägen)

2017-06-06

Upphävande av del av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av Bosarp 1:4 (fritidshusområde)

2017-06-06

Ändring av detaljplan för Östra Hässleholmsgårdsområdet

2017-10-07

Detaljplan för Vannaröd 7:35 m.fl.

2017-12-12

Detaljplan för Vannaröd 66:4

2017-12-12

 

Plan

Laga kraft datum

Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala), Hässleholm

2016-01-05

Del av Läreda 436:6 (förskola), Hässleholm

2016-04-05

Detaljplan för Finja 4:100 m.fl., Finja

2016-07-07

Detaljplan för del av Hästveda 14:91 (Solgården), Hästveda

2016-07-07

Detaljplan för Borstbindaren 15, Vinslöv

2016-09-09

Detaljplan för del av Remonten 1, Hässleholm

2016-10-06

Detaljplan för Vinslöv 4:39 m.fl. (Klockaregården), Vinslöv

2016-10-08

Plan

Laga kraft datum       

Detaljplan för Terminalen 1 m fl, Hässleholm

2015-01-07

Del av Tyringe 129:1 (förskola), Tyringe

2015-02-17

Hästveda 77:1 (Godsmagasinet), Hästveda

2015-02-17

Detaljplan för Vedhygge gård 2 m.fl. (multihall), Tyringe

2015-03-30

Ändring genom tillägg till två detaljplaner för stadsplan för Vannarödsområdet samt för stadsplan för del av kv Målaren (bl.a. Vannaröd 2:217), Sösdala

2015-05-12

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av kv Spinnaren (Ebeneser), Hässleholm

2015-06-09

Planändring, hävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Kvarteret Västergården (del av Gäddastorp 4:13), Hässleholm

2015-06-09

Ändring genom tillägg till detaljplan för Tanken 6, Hässleholm

2015-07-01

Detaljplan för Artilleristen 2 m.fl. (Del av Garnisonen)

2015-07-08

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av kv Kuggen

2015-10-06

 

Plan

Laga kraft datum      

Ändring genom tillägg till detaljplan inom Stadsplan för kv Brandvakten m fl för fastighet Tyringe 2:17 samt Timmergården 15 och 16, Tyringe

2014-02-15

    

Detaljplan för del av Vinslöv 129:2

2014-03-12

Detaljplan för Pannan 7 m.fl., Hässleholm

2014-03-12

Ändring genom tillägg till detaljplan inom Stadsplan för del av stadsdelen Ljungdala för fastighet Kräftan 4 och Väduren 1, Hässleholm

2014-03-12

Detaljplan för del av Tormestorp 5:16 m.fl. (Parkhöjden)

2014-03-12

Upphävande av del av två detaljplaner för Sösdala 12:68 m.fl. i Sösdala

2014-04-05

Detaljplan för del av Gäddastorp 4:13 i Hässleholm

2014-05-06

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av stadsdelen Ljungdala (kv Skorpionen) för fastighet Skorpionen 2 i Hässleholm

2014-06-11

Detaljplan för Björksäter 1 m fl i Hässleholm

2014-07-08

Guldfisken 9, planändring, hävande av fastighetsindelningsbestämmelser i Tyringe

2014-10-07

Detaljplan för Antilopen 3, 8-11 i Vinslöv

2014-10-07

Ändring av detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning)

2014-10-07

Detaljplan för Cigarrmakaren 1 och 2 m.fl. i Bjärnum

2014-10-07

Detaljplan för del av Vankiva 9:40 (Train Alliance underhållsdepå)

2014-11-01

Detaljplan för Macken 12 m.fl. (Citygross) i Hässleholm

2014-12-31

 

Plan

Laga kraft datum

Detaljplan för Samariten 1 m.fl. (Lyckåsa sjukhem), Bjärnum

2013-01-09

Detaljplan för del av Bjärnum 1:53 m.fl. (Nybohemmet)

2013-03-12

Detaljplan för Remonten 1, Hässleholm

2013-03-12

Detaljplan för Vittsjö 3:538 m.fl. (Verumsvägen 2)

2013-06-08

Detaljplan för Vänhem 2 och 3, Hässleholm

2013-09-10

Upphävande av del av detaljplan för del av Sösdala 1:145

2013-12-11

Upphävande av del av två detaljplaner för Kärråkra 114:10 m.fl.

2013-12-11

 

 

Sidan uppdaterades 2018-05-23 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube