Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Gällande detaljplaner

I detaljplanekartan kan du ta del av information om kommunens samtliga detaljplaner och fastighetsplaner.

Detaljplanekartan

Originalhandlingar såsom plankartor och planbeskrivningar är möjliga att ladda ner. I detaljplanekartan finns dessutom information om kommunens pågående planarbete.


Detaljplanekartan fungerar på datorn, i mobiltelefonen eller surfplattan.

(Kartan fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome)

 

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vy över detaljplanekartan.









 

Detaljplaner som fått laga kraft

Nedan finner du vilka planer som har fått laga kraft från och med år 2013. Laga kraft innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet inte längre kan överklagas.


För att titta på handlingarna klickar du på kartan här ovan.

Detaljplaner 2022

Plan

Laga kraft datum

Detaljplan för Småskolan 1, Tyringe

2022-01-11

Detaljplan för del av Vinslöv 5:1

2022-01-11

Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan)

2022-02-25

Upphävande av detaljplan för Vittsjö 3:408 

2022-02-25


Detaljplaner 2021

Plan


Laga kraft datum

Detaljplan för del av Vannaröd 56:7 med flera, Sösdala

2021-03-25

Ändring av detaljplan för Körsbäret 1 med flera, Hässleholm

2021-04-14

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 med flera. (Kyrkskolan)

2021-06-23

Detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl.

2021-07-20

Detaljplan för Fasanen 1 m.fl.

2021-07-20

Detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (sjukhuset)

2021-07-20

Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda)

2021-10-08



Detaljplaner 2020

Plan


Laga kraft datum

Ändring genom tillägg för detaljplan för Östra Finjasjöstranden (norra delen), Tormestorp

2020-02-07

Ändring av detaljplan för 1183K-A48 (Kronan 20 m.fl.)

2020-09-29

Detaljplan för Lur 2:25 (Vitsippan)

2020-10-01



Detaljplaner 2019

Plan

Laga kraft datum

Detaljplan för del av Ballingslöv 2:20 m.fl.

2019-03-20

Ändring av detaljplan Östra Finjasjöstrand - södra delen

2019-05-16

Ändring av detaljplaner för del av hästveda 14:91 m.fl. (Bygatan och Vildhästvägen

2019-05-16

Detaljplan för del av Turbinen 1 m.fl. (Vedhyggevägen), Tyringe

2019-04-19

Detaljplan för Kruthornet 1 m.fl. (Hagaområdet)

2019-06-20

Ändring av detaljplan för 1183K-A34 (norr om Göingegatan)

2019-06-20

Ändring av detaljplan för 11-HLM-734/79 (söder om Göingegatan).

2019-06-20

Upphävande av detaljplan Vankiva 9:40 (Train Alliance underhållsdepå) på fastighet Vankiva 9:6

2019-11-09

Ändring av detaljplan Sösdala 11:15

2019-11-09

Ändring av detaljplan Sösdala 79:3

2019-11-09

Detaljplan för Lille Mats 2 m.fl. (Bokeberg)

2019-12-05



Detaljplaner 2018

Plan

Laga kraft datum

Detaljplan för Hässleholm 87:10 (ackumulatortank), Hässleholm

2018-09-06

Detaljplan för Förrådet 1 med flera, Hässleholm

 2018-09-06

Detaljplan för del av Hässleholm 88:1 (parkeringsändamål)

2018-12-12

 

Detaljplaner 2017

Plan

Laga kraft datum

Detaljplan för del av Hässleholm 87:16 (Vildparksvägen), Hässleholm

2017-03-24

Detaljplan för Orgelbyggaren 3, Hässleholm

2017-04-12

Detaljplan för del av Hässleholm 87:29 (Gropevägen)

2017-06-06

Upphävande av del av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av Bosarp 1:4 (fritidshusområde)

2017-06-06

Ändring av detaljplan för Östra Hässleholmsgårdsområdet

2017-10-07

Detaljplan för Vannaröd 7:35 med flera.

2017-12-12

Detaljplan för Vannaröd 66:4

2017-12-12



Detaljplaner 2016

Plan

Laga kraft datum

Heimer 1 med flera. (Del av stadsdelen Ljungdala), Hässleholm

2016-01-05

Del av Läreda 436:6 (förskola), Hässleholm

2016-04-05

Detaljplan för Finja 4:100 med flera, Finja

2016-07-07

Detaljplan för del av Hästveda 14:91 (Solgården), Hästveda

2016-07-07

Detaljplan för Borstbindaren 15, Vinslöv

2016-09-09

Detaljplan för del av Remonten 1, Hässleholm

2016-10-06

Detaljplan för Vinslöv 4:39 med flera. (Klockaregården), Vinslöv

2016-10-08


Detaljplaner 2015

Plan

Laga kraft datum       

Detaljplan för Terminalen 1 med flera, Hässleholm

2015-01-07

Del av Tyringe 129:1 (förskola), Tyringe

2015-02-17

Hästveda 77:1 (Godsmagasinet), Hästveda

2015-02-17

Detaljplan för Vedhygge gård 2 med flera (multihall), Tyringe

2015-03-30

Ändring genom tillägg till två detaljplaner för stadsplan för Vannarödsområdet samt för stadsplan för del av kv Målaren (bland annat Vannaröd 2:217), Sösdala

2015-05-12

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av kv Spinnaren (Ebeneser), Hässleholm

2015-06-09

Planändring, hävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Kvarteret Västergården (del av Gäddastorp 4:13), Hässleholm

2015-06-09

Ändring genom tillägg till detaljplan för Tanken 6, Hässleholm

2015-07-01

Detaljplan för Artilleristen 2 med flera. (Del av Garnisonen)

2015-07-08

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av kv Kuggen

2015-10-06



Detaljplaner 2014

Plan

Laga kraft datum      

Ändring genom tillägg till detaljplan inom Stadsplan för kv Brandvakten m fl för fastighet Tyringe 2:17 samt Timmergården 15 och 16, Tyringe

2014-02-15

    

Detaljplan för del av Vinslöv 129:2

2014-03-12

Detaljplan för Pannan 7 med flera, Hässleholm

2014-03-12

Ändring genom tillägg till detaljplan inom Stadsplan för del av stadsdelen Ljungdala för fastighet Kräftan 4 och Väduren 1, Hässleholm

2014-03-12

Detaljplan för del av Tormestorp 5:16 med flera. (Parkhöjden)

2014-03-12

Upphävande av del av två detaljplaner för Sösdala 12:68 med flera i Sösdala

2014-04-05

Detaljplan för del av Gäddastorp 4:13 i Hässleholm

2014-05-06

Ändring genom tillägg till detaljplan för del av stadsdelen Ljungdala (kv Skorpionen) för fastighet Skorpionen 2 i Hässleholm

2014-06-11

Detaljplan för Björksäter 1 med flera i Hässleholm

2014-07-08

Guldfisken 9, planändring, hävande av fastighetsindelningsbestämmelser i Tyringe

2014-10-07

Detaljplan för Antilopen 3, 8-11 i Vinslöv

2014-10-07

Ändring av detaljplan för Vankiva 4:17 med flera (avfallsanläggning)

2014-10-07

Detaljplan för Cigarrmakaren 1 och 2 med flera i Bjärnum

2014-10-07

Detaljplan för del av Vankiva 9:40 (Train Alliance underhållsdepå)

2014-11-01

Detaljplan för Macken 12 med flera, (Citygross) i Hässleholm

2014-12-31



Detaljplaner 2013

Plan

Laga kraft datum

Detaljplan för Samariten 1 med flera (Lyckåsa sjukhem), Bjärnum

2013-01-09

Detaljplan för del av Bjärnum 1:53 med flera (Nybohemmet)

2013-03-12

Detaljplan för Remonten 1, Hässleholm

2013-03-12

Detaljplan för Vittsjö 3:538 med flera (Verumsvägen 2)

2013-06-08

Detaljplan för Vänhem 2 och 3, Hässleholm

2013-09-10

Upphävande av del av detaljplan för del av Sösdala 1:145

2013-12-11

Upphävande av del av två detaljplaner för Kärråkra 114:10 med flera.

2013-12-11

Sidan uppdaterades