Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Ansök om lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriförrättning kan göras av en behörig fastighetsägare, en köpare eller rättighetshavare

Ta gärna kontakt innan du ansöker

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan, så kan vi göra en bedömning om det är möjligt att genomföra den tänkta förrättningsåtgärden eller om det finns några hinder.


Ansök digitalt

Du kan ansöka om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning digitalt via nedanstående länk. Du behöver e-legitimation.

E-tjänst för ansökan om lantmäteriförrättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Via länken ovan kan du följa ditt pågående ärende, från ansökan till registrering. Det kan du göra även om du lämnat in ansökan på annat sätt.


Ansök via blankett

Du kan även ansöka på en blankett. Ladda ner blanketten till din dator genom att klicka på någon av länkarna nedan eller beställ blanketten hos oss på lantmäterimyndigheten.

0451-26 70 00Glöm inte att underteckna din ansökan!


Skicka blanketten tillsammans med övriga handlingar såsom karta, köpe- eller gåvohandling till följande adress:


Hässleholms kommun

Lantmäterimyndigheten

281 80 HässleholmSidan uppdaterades