Hässleholms kommun

Ansök om lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriförrättning kan göras av en behörig fastighetsägare, en köpare eller rättighetshavare.

Ta gärna kontakt innan du ansöker

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan, så kan vi göra en bedömning om det är möjligt att genomföra den tänkta förrättningsåtgärden eller om det finns några hinder.

Våra besöks- och telefontider:

Måndag-Fredag kl. 10-12

Ansök digitalt

Du kan ansöka om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning digitalt via nedanstående länk. Tjänsten fungerar för dig som privatperson med e-legitimation.

E-tjänst för ansökan om lantmäteriförrättning Länk till annan webbplats.

Via länken ovan kan du följa ditt pågående ärende, från ansökan till registrering. Det kan du göra även om du lämnat in ansökan på annat sätt.

Ansök via blankett

Du kan även ansöka på en blankett. Ladda ner blanketten till din dator genom att klicka på någon av länkarna nedan eller beställ/hämta blanketten hos vårt kontaktcenter.

0451-26 70 00

Glöm inte att underteckna din ansökan!

Skicka blanketten tillsammans med övriga handlingar såsom karta, köpe- eller gåvohandling till följande adress:

Hässleholms kommun
Lantmäterimyndigheten
281 80 Hässleholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: