Hässleholms kommun

Lantmäteri

Om du har frågor som rör fastigheter i Hässleholms kommun, till exempel vem som äger en fastighet och om det finns något servitut eller var fastighetsgränsen går, är du välkommen att kontakta den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM).

Vad gör lantmäterimyndigheten?

Vår uppgift är bland annat att nybilda och ombilda fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan, föra fastighetsregister, uppdatera kartor och att säkerställa att mark får användas för olika behov.

Vi handlägger lantmäteriförrättningar som till exempel avstyckning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning inom Hässleholms kommun.

Om din fastighet ligger utanför Hässleholms kommun ska du vända dig till den statliga lantmäteriet (Lantmäteriet).

Telefon: 0771-636 363

På Lantmäteriets webbplats kan du se vilken lantmäterimyndighet din fastighet tillhör

Hitta din lantmäterimyndighet Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till Hässleholms kommunala lantmäteri

Fastighetsregistret

I fastighetsregistret finns bland annat uppgifter om vem som äger en viss fastighet, hur stor en fastighet är, vilka planer som finns för området och vilka rättigheter som är knutna till fastigheten, exempelvis servitut.

Fastighetsindelningen är en förutsättning för att samhällsplanering, folkbokföring och fastighetstaxering med mera ska fungera. Därför är fastighetsregistret ett viktigt verktyg.

Registret är nationellt, och där finns uppgifter från lantmäteri- och inskrivningsmyndigheterna samt Skatteverket samlade.

Vem äger fastigheten?

Genom Lantmäteriets e-tjänst "Vem äger fastigheten" kan du enkelt få veta vem som äger en fastighet samt få annan information från fastighetsregistret.

E-tjänsten riktar sig till dig som är privatperson. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

Tjänsten kräver e-legitimation. För att få använda e-tjänsten behöver du ha ett godkänt ändamål. Villkoren presenteras när du har loggat in.

Vem äger fastigheten? Länk till annan webbplats.

Information om din fastighet

Vill du reda ut oklarheter kring din fastighet? Med Lantmäteriets e-tjänst "Min Fastighet" hittar du detaljerad information om din egen fastighet.

Tjänsten kräver e-legitimation.

Min fastighet Länk till annan webbplats.

Lagfart och annan inskrivning

Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel servitut, ska du vända dig till Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Telefon: 0771-636 363

Du kan även besöka deras hemsida.
Lantmäteriets fastighetsinskrivning Länk till annan webbplats.

Fastighetstaxering

Om du har frågor om fastighetstaxering ska du vända dig till Skatteverket.

Telefon: 0771-567 567

Du kan även besöka deras hemsida.

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Adressregister och byggnadsregister

För frågor om adressregister eller byggnadsregister är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter.

Telefon: 0451-26 70 00

Historiska kartor

Är du intresserad av historiska kartor?

Lantmäteriet har en av världens största kartskatter. I deras digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628.

Historiska kartor Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: